Anàlisis de la interacció i estructura grupal al medi virtual

Páginas: 10 (2382 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
ANÀLISIS DE LA INTERACCIÓ I ESTRUCTURA GRUPAL AL MEDI VIRTUAL
La comunitat virtual que he triat per a l’anàlisi de la interacció i estructura grupal és un grup dins de la UOC, la universitat virtual, dins de l’espai de la comunitat, on el grup format és una comissió d’estudis de psicologia i educació. Les comissions d'estudis són l'òrgan on es canalitza la participació dels estudiants en elfuncionament ordinari dels estudis. Són l’instrument de participació i associació per a garantir que l’opinió, les propostes, els interessos i les inquietuds dels estudiants puguin incidir d’una manera efectiva en la millora de la institució. És una manera de preveure la representació de la comunitat universitària. La seva funció, passa per canalitzar propostes, peticions i inquietuds col.lectivesque representen, sobretot dels estudiants, als òrgans de decisions que pertoquin. La idea és que mitjançant les aportacions dels estudiants, a través d’opinions, interessos i idees, s’incideixi en la millora de la institució. Aquests organismes són les comissions de representants dels estudiants, dividides en tres camps; les comissions d’estudi, de seu i de campus. Es visualitza un criterid’interdependència, ja que la part d’esforç de les persones vinculades cooperen per tal d’aconseguir aquestes fites esmentades. (Shäfers 1984). La naturalesa dels representants de les comissions d’estudiants passa per recollir propostes, peticions i inquietuds i fer-les arribar a la destinació que els pertoqui la qual està destinada a reflexionar i decidir sobre el tema en concret, d’aquesta manera esgaranteix que les opinions, interessos i aportacions incideixin de forma efectiva en la millora de la universitat.
Per tant, ens trobem davant d’un grup amb criteri d’identitat, ja que a tots els mou una temàtica concreta, uns estudis i una preocupació de consecució d’uns objectius acadèmics. Tenen consciència col.lectiva de sí mateixos, ja que es pensen a si mateixos com a grup, i fa gràcia finsi tot, un dels comentaris d’un participant “benvinguda a la família uoquera” per a donar la benvinguda a una companya. Queda clara l’estructura social dins del grup i que existeixen uns rols més o menys diferenciats entre els participants. Amb segons quines intervencions es deixen entreveure aquests rols, ja que es posicionen d’una o una altra manera en el contingut del missatges i en lesactituds davant d’altres membres, així com l’assumpció de certes normes pel fet de formar part de la comissió. Per exemple, hi ha una persona que respon amb força immediatesa totes aquelles qüestions d’alumnes que es conecten amb dubtes, i es compromet a un temps de reacció força ràpid, i tothom la felicita per la seva eficiència. Apareix, altrament, un altre alumne amb una oratòria excel.lent i queargumenta de manera força rehibindicativa i convincent tots els passos que s’han anat donant per a la millora de certs temes, (concretament docència fins 2015). S’ha generat un grup estable d’usuaris, estudiants tots ells, que sorgeix justament de la participació i inquietud activa a l’espai compartit universitari, amb la intenció de poder treballar plegats per la millora d’aspectes organitzatius ide dubtes. L’element de cohesió entre els membres del grup és la identitat de la comunitat virtual, que sorgeix de la necessitat de poder tindre un espai de treball compartit on es puguin fer reflexions i propostes de treball col.lectives per tal de millorar el sistema d’estudi dels seus alumnes. Aquesta comunitat està formada per onze alumnes que componen els diferents membres de la comissió ique és triat a través de la celebració d’unes eleccions, aquest no seria un grup gran, però si ho pot arribar a ser si es contempla la opció de participació de la comunitat d’estudiants de Psicologia i Ciències de l’Educació. A banda, existeix un apartat al taulell on es pot conectar qualsevol alumne de la organització per a fer consultes i allà se li ofereixen despostes, en la mida de les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Analisis Unidad I Medio Ambiente
  • Analisis Unidad I Medio Ambiente
  • Estructura y análisis de fenómenos grupales desde la psicología social
  • Estructura grupal
  • La estructura grupal
  • estructura grupal
  • Estructura Grupal
  • Estructura Grupal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS