Arquitectura griega

Páginas: 5 (1019 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
Tema 3: Grècia II
* Període clàssic
* Evolució dels temples
La planta es fa menys llarga.
Les columnes es fan mes estretes i mes altes.
Es comencen a fixar normes de proporcionalitat entre les diferents parts del temple.
Les mètopes passen a ser quadrades.
Predomini de l’ordre dòric.
A la nau hi ha un doble pis de columnes dòriques.
A finals del s. V apareix l’ordre corinti.Aplicació de correccions òptiques.

* Temples clàssics
a) Temple de Zeus a Olímpia: Son edificis per realitzar les Olimpíades. Esta situat dins un recinte on trobem molt de temples, cada un dedicat a un déu. Es va reconstruir l’estàtua de Zeus a Olímpia, ja que es una de les 7 meravelles de l’antiguitat.
Fou construït entre el 470-456 aC., les seves columnes son d’uns 17 metres, i el seuestilobat te unes dimensions de 48 x 108.

b) Temple de Zeus a Agrigento: Es considera un temple atípic perquè entre columnes hi ha parets. Fou construït entre el 480-460 aC. i te unes dimensions de 102,6x56,3. Es caracteritza per el seu altar amb unes dimensions de 54,5x17,5. Es el temple mes gran de Grècia, i esta dins un recinte amb quatre temples.
Les seves columnes son de 15 metres ientre columnes hi ha unes figures anomenades Atlantes que servien per aguantar l’entaulament, i les seves dimensions eren d’uns 8 metres. Aquest temple mai es va acabar.

c) Temple de Apol·lo a Bassae: Fou construït el 420 aC. per el mateix arquitecte que el Partenó d’Atenes (Nictilus i Caricaces). Es un temple d’època clàssica per les seves dimensions i per la construcció d’una única columnacorinti en el seu centre. No es troba situat dins cap recinte i la seva estructura esta formada per un peristil, dues pronaus de caràcter “in antis” i una part central enrevoltada de columnes ajuntades amb la paret.ç

d) La acròpolis d’Atenes: Acròpolis significa ciutat a les altures, per això aquest nom ja que esta situada a 20 metres per sobre d’Atenes. El seu origen es de la cultura micènica,però entraren els perses a la ciutat i queda en ruïnes. Tenia unes dimensions de 175x300. Es tractava d’un recinte santuari enrevoltat de murs de contenció i posseïa un petit temple dedicat a Atenea Nique que fou construït el 497 aC. per Pericles.

e) Parteno (Acròpolis d’Atenes): Fou edificat entre el 447-448 aC. pels arquitectes Nictilus i Caricaces, però el seu gran escultor fou Phidias.La estàtua tenia uns 10 metres d’amplitud i estava tot policromat. La seva estructura estava formada per un peristil, dues pronaus de caràcter “pròstil” i un altar enrevoltat de columnes.
El 1687 es produí una guerra entre Turquia i Venècia i el parteno queda com a magatzem de pólvora.
Entre el 1801-1803 els anglesos agafaren totes les escultures mes valuoses.

f) Erechtheion (Acròpolisd’Atenes): El seu fundador fou Zecrops. Esta format per 3 porxos, i el seu pòrtic es senzill, d’ordre jònic i pròstil, i esta format per cariàtides, que son columnes amb forma de dona que substitueixen a les típiques columnes gregues. Es mes alt de l’habitual a causa del desnivell.

* Arquitectura Civil
a) Teatre de Epidaure: Fou construït per en Policreto el 350 aC. La seva orquestra essempre circular, les grades estan excavades de la roca per tal d’aprofitar el terreny natural.

b) Pritaneu: Es l’edifici mes important de la ciutat perquè guarda el foc de la ciutat.

c) Bouleuterion: Edifici n es reunia el consell de la ciutat, com un congres.

d) Àgora: Es una plaça publica on es podien fer negocis a Atenes. Estava format per diversos edificis, però els mesimportants eren: el pati enperestilat, un temple dedicat a Afrodita, un bouleuterion, i tres Stoas, que eren llocs on discutien el filòsofs.

* La polis (ciutat)
* Planificació de les ciutats:
a) Mileto: Ciutat creada el 335 aC. per Hipodamo de Hensifonte. Cada illa tenia unes dimensions de 29,5x61,6 i no estava orientada totalment en la direcció de nord, sud, est i oest. Fou la primera...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Arquitectura griega
  • Arquitectura Griega
  • Arquitectura griega
  • arquitectura griega
  • arquitectura griega
  • Arquitectura Griega
  • La arquitectura griega
  • arquitectura griega

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS