Asdfghhhhhhj

Páginas: 3 (559 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2013
CONCEPTOS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS EN ANATOMIA APLICADA
Bloque 1.- Citoloxía e histoloxía (A célula animal e os tecidos)
a) Tedes que comprender a teoría celular. Indica e memoriza os principios1º.- Tódolos seres vivos están constituídos por células (unha ou máis). Polo tanto, a célula é a
unidade morfolóxica dos seres vivos.
2º.- A célula é capaz de levar a cabo tódolos procesos metabólicosnecesarios para permanecer
con vida, é dicir, a célula é a unidade fisiolóxica dos organismos.
3º.- As células só poden aparecer a partires doutras xa existentes, idea que en latín expresouse
coafamosa frase: Omnis cellula ex cellula (toda célula provén doutra célula).
4º.- As células conteñen tódala información sobre a síntese da súa estructura e o control do seu
funcionamento, sendo capazde transmitirlla aos seus descendentes (a célula é a unidade xenética do seres vivos).

b) Anatomía e fisioloxía da célula animal: Esquema da célula, dos seus orgánulos e da función de cada undeles.

Ribosomas: estes orgánulos “leen” a informacion contida no ARN e van unindo os aminoacidos na orde correcta.
Retículo endoplasmático: Conxunto de tubos e cavidades aplanadas membranosasIntervén na transformación de triglicéridos, de esteroides, de lipoproteínas, no depósito de Ca+2, en procesos de detoxificación, na distribución de diversas substancias pola célula....
Aparello de Golgi:cavidades aplanadas e paralelas asociadas a vesiculas.Envía ao exterior substancias fabricadas no interior da célula durante a secreción
Lisosomas: vesículas esféricas con enzimas dixestivos que rompenas grandes moléculas e as descompoñen nos seus compoñentes básicos nun proceso chamado “dixestión celular”
Peroxisomas: vesículas membranosas con enzimas oxidasas e catalasas.A súa función é adexotificación celular, intervir no mecanismo dos lipidos...
Vacuolas, vesículas e endosomas : orgánulos membranosos que serven oara o almacen e transporte de substancias.
Mitocondrias: nelas...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS