Autors i aprenentatges didàctica de l'educació infantil

Páginas: 4 (798 palabras) Publicado: 15 de febrero de 2012
Completa la taula següent tot indicant de quina manera cada escola o autor explica com es produeix l’aprenentatge, i posa un exemple de cadascun.
Autor/escola | Com es produeix l’aprenentatge? |Exemple |
Conductisme | L’aprenentatge és en funció de reaccions i respostes d’una persona davant de determinats estímuls.Un concepte clau és el reforç, que és tracta d’un estímul positiu o negatiuque s’aplica sobre la conducta o comportament per aconseguir-ne la repetició, perfeccionament o extinció.La discriminació o selecció d’una resposta determinada davant de certs estímuls, permetenl’adquisició de nous aprenentatges. | El nadó, si es veu recompensat amb carícies de la mare cada vegada que realitza determinades expressions, es veurà estimulat a repetir-les per ser recompensat de lamateixa manera. |
Bandura | S’inclou un nou element en les propostes del conductisme: l’aprenentatge per observació.La major part de les conductes es donen a conseqüència de l’aprenentatge a través del’observació i la imitació de les persones del seu voltant. Aquestes conductes s’incorporaran als aprenentatges de l’infant i es mantenen amb el reforç. | Si un nen veu com el seu pare es posa la corbatadiverses vegades, all aprendrà a posar-se-la sense ajuda. |
Vygotski | Considera tots els processos d’aprenentatge com una simple associació i un emmagatzematge entre els estímuls irespostes.L’aportació més important són les zones de desenvolupament: * Zona de desenvolupament potencial:El que una persona pot arribar a fer, però només ho pot aconseguir amb ajuda d’altres persones. * Zona dedesenvolupament real:El que una persona pot fer sense ajuda. * Zona de desenvolupament pròxim:Procés de passar d’una zona a l’altre. | Si un nen vol pujar a un arbre i no arriba fins on vol, demanaajuda i arriba fins a dalt. Des del terra fins on el nen pot arribar (zona de desenvolupament real), arribar fins a dalt (zona de desenvolupament potencial), des d’on arriba ell sol, fins on...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Didàctica De L'Educació Infantil
  • l'educació infantil al non
  • Pac3 desenvolupament i aprenentatge
  • Accidents En L'Educació Infantil
  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • PAC 2 Desenv i aprenentatge
  • Didactica infantil
  • didactica infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS