Bèlgica

Páginas: 5 (1238 palabras) Publicado: 30 de diciembre de 2014
Bèlgica de Josep
Carner

Carla Galbas
Elena Hungria
2n Batx B
Literatura catalana

Biografia de Josep Carner
Barce
lona,
1884
Bruss
el·les,
1970

Comen
Comen
çà
çà a
a
escriur
escriur
e
a
e a la
la
revista
revista
L
L’Auren
’Auren
eta
eta
amb
amb 12
12
anys.
anys.

Famíl
ia
petit
burg
esa

Segu
idor
de la
políti
ca de
Prat
de la
Riba.

memmem
bre
bre
de
de la
la
Secci
Secci
ó
ó
Filolò
Filolò
gica
gica
de
de
l'IEC
l'IEC
Carner
Carner
va
va ser
ser
exiliat
exiliat a
a
Brusel·le
Brusel·le
s,
s, país
país
on
on es
es va
va
inspirar
inspirar
per
per
escriure
escriure
Bèlgica.
Bèlgica.

Conegu
Conegu
tt com
com
el
el
príncep
príncep
dels
dels
poetes
poetes
catalan
catalan
s
s elel
màxim
màxim
represe
represe
ntant
ntant
del
del
nouce
nouce
ntisme
ntisme

Descr
obrí el
catala
nisme
polític
dins
de la
UAB

CONTEXT I TEMA
CONTEXT
 El poema pertany al llibre de Llunyania, escrit al 1952 per Josep Carner. El poemari

s’edità a Santiago de Xile fet de poemes vells i revisats d’altres poemes inèdits. Dins
de la mateixa obra trobem poemes com corfidel.

 Bèlgica és considerat un poema noucentista, ja que idealitza el país com la nació que

els noucentistes voldrien haver tingut a Catalunya.

TEMA
 El tema del poema és l’homenatge que fa a Bèlgica, lloc on va viure durant el seu

exili, més concretament a Brussel·les. Apunta l’ideal de país europeu, modern,
civilitzat i culte.

Poema
Si fossin el meu fat les terresestrangeres,
m’agradaria fer-me vell en un país
on es filtrés la llum, grisa i groga, en somrís,
i hi hagués prades amb ulls d’aigua i amb
voreres
guarnides d’arços, d’oms i de pereres;
viure quiet, no mai assenyalat,
en una nació de bones gents plegades,
com cor vora de cor ciutat vora ciutat,
i carrers i fanals avançant per les prades.
I cel i núvol, manyacs o cruels,
restarien captius encanals d’aigua trèmula,
tota desig d’emmirallar els estels.
 
M’agradaria fer-me vell dins una
ciutat amb uns soldats no gaire de debò,
on tothom s’entendrís de música i pintures
o del bell arbre japonès quan treu la flor,
on l’infant i l’obrer no fessin mai tristesa,
on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats
de pipes, de parlades i d’hospitalitats,
amb flors ardents, magnífica sorpresa,fins en els dies més gebrats.
I tot sovint, vora un portal d’església,
hi hauria, acolorit, un mercat de renom,
amb botí de la mar, amb presents de la terra,
amb molt de tot per a tothom.

Una ciutat on vagaria
de veure, per amor de la malenconia
o per desig de novetat dringant,
cases antigues amb un parc on nien
ombres
i moltes cases noves amb jardinets
davant.
Hom trobaria savis demoltes de
maneres;
i cent paraigües eminents
farien –ai, badats- oficials rengleres
en la inauguració dels monuments.
I tot de sobte, al caire de llargues
avingudes,
hi hauria les fagedes, les clapes dels
estanys
per a l’amor, la joia, la solitud i els
planys.
 
De molt, desert, de molt, dejú,
viuria enmig dels altres, un poc en
cadascú.
Però ningú
no se’n podria témer en fent savia.

CONTINGUT
El text està format per quatre estrofes però es classifica en tres parts:
 - Primera estrofa: Es refereix i descriu el paisatge, els carrers i la gent de forma ideal.

També queda reflectit el desig del poeta de que Catalunya fos igual de tranquil que
Bèlgica.

 - Segona estrofa: Destaca els aspectes més quotidians i humils.
 - Tercera estrofa: Continua parlant delpaisatge i intenta transmetre la harmonia en la

ciutat. També comenta alguns sentiments que possiblement sentiria.

 - Quarta estrofa: Troba el lloc que desitja, però no és la ciutat que Carner preferia, ja

que ell sempre portava la seva pàtria al cor i li encantaria envellir a Catalunya.

Mètrica
El poema consta de quatre estrofes (quartet)
La majoria de versos són alexandrins tret...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Belgica
  • Belgica
  • Belgica
  • belgica
  • Belgica
  • belgica
  • Belgica
  • Belgica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS