biologia

Páginas: 4 (922 palabras) Publicado: 7 de abril de 2014
Quina part, en la composició dels nucleòtids, en determina els diferents tipus?
La base nitrogenada, que pot ser de quatre tipus: adenina, timina, citosina i
guanina.

Activitat 2
Explica lesfuncions de les histones.
1. Regular el cabdellament de l’ADN durant la divisió cel·lular.
2. Regular l’expressió de l’ADN segons el tipus cel·lular o les necessitats cel·lulars.
Activitat 3
Què ésla citocinesi?
La repartició del citoplasma entre les dues cèl·lules filles i la separació de les
dues cèl·lules.
Activitat 4
Escriu per ordre el nom de les quatre fases de la mitosi.

UNITAT 4Activitat 1

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE 165

Són quatre: profase, metafase, anafase i telofase.

Activitat 5
Indica a quina fasecorresponen les següents descripcions:
ᮣDesaparició dels cromosomes i aparició de la cromatina.

Metafase

Duplicació del material genètic.Telofase

ᮣ Unió

Citocinesi

ᮣ Repartiment delcitoplasma entre totes dues cèl·lules.

Interfasedels cromosomes al fus mitòtic.

Condensació de la cromatina en cromosomes.

9. GENÈTICA

Profase

Digues de quin tipus són elssegüents cromosomes:

metacèntric

acrocèntric

telocèntric

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia

Activitat 6

166

Activitat 7

UNITAT 4

SOLUCIONS ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Què ésel cariotip?
És la dotació cromosòmica en les cèl·lules somàtiques (les que no són sexuals)
d’una espècie, que exposa la forma de tots i cada un dels cromosomes aparellats.
Activitat 8
Si unaparella vol tenir tres fills, calcula les probabilitats dels esdeveniments
següents:
A. que neixin tres nenes

1 _ _
1
_ _1_ _1_ _
p(A) = p(nena — nena — nena) = _ _ · 2 · 2 = _ _ = 0,125
2
8
B.que neixin dos nens i una nena en qualsevol ordre
Aquest esdeveniment és compost per tres esdeveniments elementals:
nen-nen-nena

nen-nena-nen

nena-nen-nen

Calculem-ne les probabilitats:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biologia
  • Biología
  • Biologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS