Caso práctico supervisió d'institucions educatives

Páginas: 26 (6472 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2011
Supervisió d’Institucions Educatives
Curs 2009/10

CAS 4: AGRUPAMENTS FLEXIBLES

El per què de la necessitat de canvis en el sistema d’organització acadèmica dels alumnes

Durant el procés de la resolució del cas que es presenta, vam creure important introduir en l’escrit un petit marc de referència, perquè així el lector conegui millor les necessitats que porten a un centre (com perexemple en el cas del CEIP Casaraugusta) a plantejar-se tot un seguit de canvis organitzatius per a la millora de les problemàtiques que s’observen en el desenvolupament de les accions educatives dins les aules d’avui dia (fracàs escolar, baix rendiment de l’alumnat, baixos nivells de motivació, absentisme, etc).

La causa d’aquestes problemàtiques en part es justifica quan ens adonem que, dinsl’aula, ens enfrontem dia a dia a un alumnat divers en molts aspectes: ens trobem amb diferències d’origen social, de nivell socioeconòmic, de medi social o de procedència; diferències en les característiques personals (també relacionades amb les anteriors) com poden ser el gènere, les característiques físiques, les capacitats individuals, les motivacions o els interessos. El model establert fa anys imolts dels debats actuals, presenten les diferències com quelcom negatiu. En la resolució d’aquest cas volem capgirar el debat i donar una altre mirada a les diferències, des del punt de vista de les riqueses i del profit que se’n pot arribar a treure.

Gimeno (1993) ens mostra un llistat de tots aquells aspectes diferencials entre els alumnes que s’hauran de tenir en compte en tots aquells canvisencaminats al tractament de la diversitat:

|TIPUS DE DIFERÈNCIES |
|1. Ètniques. |
|2. Religió. |
|3. Llengua.|
|4. Dèficits culturals pel currículum comú. |
|5. Gènere. |
|6. Preferències de pares. |
|7. Expectativa respecteel destí social, professional, etc. |
|8. Diferenciació del coneixement. |
|9. Idiosincràsia personal (capacitats, comportament, interessos, etc.). |
|10. Capacitats diferents (intel·lectuals, artístiques, manuals, etc.). |
|11.Diferent nivell en determinades capacitats. |
|12. Estils cognitius- estils d’aprenentatge. |
|13. Referències subjectives, la significació, idees prèvies, etc. |
|14. Interessos, motivacions, exemplificacions, etc.|
|15. Ritme de treball (no és independent de les tasques i els continguts). |
|16. Algoritme d’activitat (seqüència de les tasques). |
|17. Temps d’aprenentatge (quan aprendre). |

-.Figura 1. Llistat extret de Gairín, (1998), p. 247.-

Així doncs, el seureconeixement és el punt de partida per al desenvolupament d’una pedagogia de la diversitat i per evitar que les diferències es converteixin en desigualtats i desavantatges entre l’alumnat. (Gairín, 1998: 243).

Partint d’aquí es pot començar a copsar que no n’hi ha prou amb la realització de canvis merament funcionals dins la organització educativa sinó que fa falta un canvi en la cultura...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Casos practicos
  • Caso práctico
  • Caso práctico
  • Casos practico
  • Caso práctico
  • Caso Practico
  • CASO PRACTICO
  • Caso Practico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS