Cattell

Páginas: 3 (559 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2015
Context historic i social de l'aplicació dels test:
Perspectiva històrica:
Des dels principis de la humanitat es poden reconeixer diferències entre les aptituds dels subjectes. Es a finals del S.XIXquan aquestes diferncies començaven a estudiar-se científicament: Va sorgir una construcció d'instruments més precisos que la mera observació humana.
Sir Francis Galton:
Va ser un explorador icientífic anglès multidisciplinari, cosí de Charles Darwin i creador de l'eugenèsia moderna.
La seva formació fou autodidacta. Rebutjà la teoria biològica de la pangènesi. En matemàtica destacà en establir oampliar els conceptes estadístics de la línia de regressió, distribució normal i la correlació. Galton pensà d'aplicar la selecció artificial a l'ésser humà per a millorar la raça amb finalitatseugenèsiques.
Està considerat el pare de la psicologia individual, va desenvolupar tècniques per a medir les aptituds i el temperament, gran interès en la inteligència i les habilitats hereditàries, idescobrí mètodes de correlacions per a analitzar calificacions de proves (relació entre variables).
James McKeen Catell va ser el seu assistent!!


Alfred Binet:
Alfred Binet (1857 - 1911) va ser unpsicòleg francès, inventor del primer test per mesurar el quocient intel·lectual. Va estudiar a París i va publicar articles sobre la hipnosi, els escacs, el fetitxisme eròtic, la memòria humana i laintel·ligència, àrea on es va fer famós. Proposava un test on les preguntes donessin una mesura científica de la capacitat mental dels infants, que podia variar de l'esperada a la seva edat per diversespatologies.


Mencions especials:
-Spearman: va desenvolupar la teoria dels tests.
-Thorndike: va desenvolupar les proves d'aprofitament.
-Terman: va desenvolupar les proves d'inteligència.
-Woodworth iRorschach: varen desenvolupar les proves de personalitat.
-Strong: va desenvolupar les medicions de l'interès.

Per què es varen crear els primers tests:
La segona guerra mundial (1939-1945)
Es...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cattell
  • Cattell
  • Cattell 1
  • Raymond cattell
  • Cattell
  • Cattell
  • cattell
  • Cattell

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS