Ciencia

Páginas: 9 (2032 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2012
DESENVOLUPAMENT INTELECTUAL:
EL PENSAMENT ADOLESCENT DES DEL PUNT DE VISTA D`INHELDER I PIAGET: L´ESTADI DE LES OPERACIONS FORMALS

La novetat central en el pensament de l´adolescent será la capacitat de reflexionar més enllà del present, és a dir, prendre com a objecte del raonament situacions que poden no haver-se encarnat encara en la realitat.

Diferències versus etapes anteriors:-Raonar sobre possibilitats.

-Raonar sobre el futur.

-Raonar sobre hipótesis.

-Raonament sobre el raonament.

-Raonament sobre premisses falses.EL PENSAMENT ADOLESCENT DES DEL PUNT DE VISTA DEL PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ:

-La quantitat d´informació processada, la velocitat de processament i el funcionamen estratègic es relacionen estretament amb els canvis en el coneixement.-D´acord amb Bjorklund, el coneixement afecta el record en tres formes: augmenta l´accessibilitat a ítems específics, augmenta el processament automàtic de relacions entre información i facilita l´ús d´estratègies intencional.

-La importàmcia del coneixement ressalta encara més quan ens referim en quina mesura depèn la resolución d´una tasca de les seves teories prèvies sobre aquest domini.Aquestes conceptualitzacions tenen diversos trets fonamentals.

•Solen romandre implícites.

•Com a producte d`aquesta falta de presa de consciencia, aquestes teories poden resultal incoherents i caure en contradiccions.

•Son resistents al canvi.

•Tenen un origen individual i, alhora, social.

•Son homogènies respecte a un determinat nivell de desenvolupament.

EL DESENVOLUPAMENTCOGNITIU EN CONTEXT:

•Amb independencia de variables individuals i socials, els últims nivells de desencolupament intel·lectual els assoleixen una minoría d’adolescents. Sabem, d’altra banda, des de fa temps que el desenvolupament intel·lectual es veu influït, si no determinat, per les experiències socials i culturals de les persones.

•El desenvolupament intel·lectual també es pot veureafectat per un ambient més proper, el de la familia. Alguns estudis han relacionat el rendiment en proves de raonament formal i els estils educaitius dels pares. Podríem dir, resumidament, que el raonament formal correlacionaría amb pautes de relació familiar “democràtiques” mentre el raonament concret ho faria amb estils permissius o autoritaris.

•Resulta òbvia l’aportació que poden realizar elsentorns educatius formals al progres en el desencolupament intel·lectual. De fet, un bon nombre de treballs en l’àrea educativa van tenir i continúen tenint com a objectiu optimitzar aquest rendiment a partir de teories psicològiques com la piagetiana, o teories basades en la importancia del coneixement i les teories prèvies.

PARTICULARITATS EN LES DIFERENTS ETAPES DE L’ADOLESCÈNCIA

Abans departicularizar els esdeveniments en la cronologia de l'adolescència, seria important recordar les principals tasques que el/l'adolescent haurà de dur a terme durant els anys de trànsit fins a l'edat adulta, admirablemente sintetitzades pel Dr. Pere Folch Mateu en el seu article “Conflicte adolescent i relació pedagògica”.
1. L'assumpció d'una nova identitat corporal després de l'impacteocasionat per un cos vivenciado com literalment estrany.
2. Un treball de dol o comiat del cos i de la identitat infantil perduda.
3. Renúncia i dol dels antics objectes eròtics (pares i altres membres del grup familiar).
4. Donar curs a l'emergència de les noves possibilitats de vida relacional. “Només l'harmoniosa tramitació d'aquesta renúncia assegurarà l'abast d'una plena animació i pertinença alpropi cos”. Parafrasejant les paraules adolescència i crisi, Jean Jaques Rousseau (filòsof i pedagog, 1712-1778), en el seu text L’ Emile, es refereix a aquest període com el “segon naixement” i escriu: “Aquesta *tempestuosa revolució s'anuncia per algunes passions naixents…El nen es fa sord a la veu que li fa de guia o li torna dòcil; és un lleó en la seva febre; Desconeix la seva guia i no vol...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciencia ciencia
  • Ciencia ciencia
  • Ciencia O Ciencias
  • Ciencias Ciencias
  • Ciencia o No Ciencia
  • la ciencia y las ciencias
  • Ciencias
  • Ciencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS