Ciencias

Páginas: 6 (1389 palabras) Publicado: 9 de mayo de 2011
Jarchas

1.Las jarchas están inspiradas en un tema único. ¿Cuál es? ¿En voz de
quién está expresado?

Las jarchas están inspiradas en temas de amor y están expresadas en voz de
una muchacha que habla de sus experiencias amorosas a sus hermanas o a su
madre.

2.Las jarchas presentan una estructura parateatral. ¿Cuál de las jarchas
propuestas siguen la estructura del diálogo? ¿Que figurasfemeninas
aparecen en las jarchas segunda, tercera y cuarta?

La jarcha que presenta una estructura de diálogo es la 2: Decid vosotras, ay
hermanitas ¿cómo he de atajar mi mal? Sin el amigo no puedo vivir; ¿ adónde
he de ir a buscarlo?
Las figuras femeninas que aparecen son la madre y las hermanas.

L’alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, que es manifesta com a deterioraciócognitiva i trastorns conductuals. Es caracteritza en la seva forma típica per una pèrdua progressiva de la memòria i d'altres capacitats mentals, a mesura que les cèl•lules nervioses moren i diferents zones del cervell s'atrofien. La malaltia sol tenir una durada mitjana aproximada després del diagnòstic de 10 anys, encara que això pot variar en proporció directa amb la severitat de la malaltia almoment del diagnòstic.
L'EA és la forma més comuna de demència, és incurable i terminal, que apareix amb major freqüència en persones majors de 65 anys d'edat. Els símptomes de la malaltia com una entitat nosológica definida va ser identificada per Emil Kraepelin, mentre que la neuropatología característica va ser observada per primera vegada per Alois Alzheimer en 1906. Així doncs, el descobriment dela malaltia va ser obra de tots dos psiquiatres, que treballaven en el mateix laboratori. No obstant això, donada la gran importància que Kraepelin donava a trobar la base neuropatológica dels desordres psiquiàtrics, va decidir nomenar la malaltia alzheimer en honor al seu company.
En general, els símptomes inicials són la inhabilitat d'adquirir noves memòries i solen ser confosos amb actitudsrelacionades amb la vellesa o a estrès.8Davant la sospita d'EA, el diagnòstic es realitza amb avaluacions de conducta i cognitives, així com *neuroimágenes, d'estar disponibles. A mesura que progressa la malaltia, apareixen confusió mental, irritabilitat i agressió, canvis de l'humor, trastorns del llenguatge, pèrdua de la memòria de llarg termini i una predisposició a aïllar-se a mesura que elssentits del pacient declinen. Gradualment es perden les funcions biològiques que finalment comporten a la mort.11 El pronòstic per a cada individu és difícil de determinar. La mitjana general és de 7 anys, menys del 3% dels pacients viuen per més de 14 anys posterior al diagnòstic.

Causas

Els dos factors de risc més importants són l'edat i els antecedents familiars, encara que s'han estudiatmolts uns altres.

* L'edat és un factor de risc evident: els pacients majors de 65 anys tenen un 10% de risc de tenir la malaltia, mentre que el risc s'eleva a gairebé el 50% en els pacients majors de 85 anys.

En una minoria de casos es pot presentar en edats menors a 60 anys, quan es produeix per l'aparició de mutacions en els gens. En aquest cas la malaltia apareix en èpoques primerenquesde la vida i es transmet de pares a fills (pel que existeix habitualment història familiar de malaltia d'Alzheimer en edats precoces).

* Els antecedents familiars també són un factor de risc, de manera que els individus els pares dels quals o avis han tingut demència tenen més risc de desenvolupar-la, no obstant això la malaltia es considera hereditària en menys d'un 1% dels casos. Conèixer lapredisposició pot ajudar a fer un diagnòstic primerenc i a trobar tractaments precoços, per la qual cosa en un futur pot tenir gran utilitat.

* El genotip de la apolipoproteina I és el més conegut i estudiat de tots. Té tres formes: una sembla protegir a una persona de la malaltia d'Alzheimer, i una altra sembla que augmenta les probabilitats del desenvolupament de la malaltia.

Haver...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciencia ciencia
  • Ciencia ciencia
  • Ciencia O Ciencias
  • Ciencias Ciencias
  • Ciencia o No Ciencia
  • la ciencia y las ciencias
  • Ciencias
  • Ciencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS