Comentario linguistica

Páginas: 2 (324 palabras) Publicado: 10 de enero de 2012
TEMA 1. SOCIEDADE GALEGA NA ÉPOCA MEDIEVAL, (s. XII- XV).
CONTEXTO E MEDICACIÓN
O ensino realizábase en latín e non se achegaba a toda a población.
Educación sistemática : escolas monacais,palatinas e catedralicias.
Educaciónn asistemática : transmisión oral.
Fortaleza de lingua galega como lingua de comunicación oral.
O neno era considerado un adulto en miniatura.

PRODUCCIÓN:LITERATURAL INFANTFIL E XUVENIL.
Ausencia dunha literatura dirixida a un público ou destinatario específico.
Referencias a un tipo de literatura que podería ser do gusto da xuventudo ou nenez. Materiaisliterarios de transmisión oral. Literatura didáctico- pedagóxica.
PRODUCCIÓN: A TRANSMISIÓN ORAL. LÍRICA.
* É o primeiro contacto do neno coa literatura. : poesía e/ é conto / xogo / música.
*Poesía e xogo , poesía e musica. : Cancioneiro infantil ( conxunto de formas poéticas, rimas e cancións primitivas ou de nova creación ).
Clasificaciónn segundo a forma de transmisión da cultura porparte desa literatura infantil e xuvenil: Arrolos ou cantigas de berce, rimas acompañantes a xogos onde coñecen as partes do Corpo, cancións e rimas de interrelación, invocacions burlas e conxuros,copas e cantigas, adiviñas, romances, composicións varias.
* Poesía e conto ( lendas en verso, relatos en verso, fábulas).


PRODUCCIÓN: PROSA.
CICLOS: BRETÓN, CLÁSICO E CAROLINXIO.
BRETÓN:lendas en verso e mais tarde en prosa onde se narran as aventuras do Rei Artur e os Cabaleiros da Táboa Redonda. Materia da Bretaña. Romances de Tristán. Lanzarote. Percival. Tamen se refiren a procurado Santo Graal ( Xosé de Arimatea, Merlín, A demanda do Graal).
CLÁSICO: lendas baseadas na guerra de Troia : Historia troiana, Crónica troiana.
CAROLINXIO: LIBER SANCTI IACOBI, CODEX CALIXTINUS (Milagres de Santiago) Miscelánea de relatos de milagros xacobeos con outros como a vida a e paisón de Santiago Alfeo, unha versión do Pseudo Turpín, lenda referida a Carlo Magno, ou unha descrición...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • comentario lingüístico Mariana Pineda
  • Comentario Lingüístico La Tabla De Flandes
  • Comentario lingüístico de texto.
  • Comentario lingüístico texto narrativo
  • Ejemplo de comentario lingüístico
  • Ejemplo De Comentario Lingüístico
  • Comentario lingüístico
  • Descartes. Lingüística. El discurso del método. Comentario de texto.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS