Dels formigons corrents als nous formigons

Páginas: 7 (1594 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2011
Dels formigons corrents als nous formigons d’altes prestacions

En el camp concret de l'arquitectura i de la construcció ...

• La universalitat de la utilització del formigó està mes que provada. L'ampliació actual de la seva gamma de propietats, les seves qualitats inherents i usos ens donen una oportunitat per a la reflexió sobre les peculiaritats de la seva naturalesa, el seucomportament, tan en l'estat fresc com endurit, la seva durabilitat i el seu desenvolupament futur.

Poder-se beneficiar d'aquestes qualitats pressuposa sempre un treball adequat, la qual cosa implica:
- Una especificació adequada (tenint en compte els paràmetres derivats del projecte);
- Disseny de l'estructura coherent en les seves diferents escales (en conjunt, partsaïllades, detalls, interfícies, etc.)
- Formulació (composició) resultant de la procedència del formigó;
- Posta en obra segons les "regles de l’art".

L’Optimització de les seves característiques es el resultat d'una combinació dels avenços importants d'algunes ciències bàsiques (Compacitat de l’empilament dels grans, forces repulsives en les suspensions, els efectes d'escala,danys i trencaments) i la traducció de la recerca aplicada al camp de la construcció.
Som testimonis de l’aparició a la vegada d’una gran pluralitat de nous tipus de formigons i de l’augment de les seves característiques per un tipus determinat de formigó.
Les propietats actuals de formigó són revolucionaries en termes de reologia i nous mètodes del seu treball associat, com la penosaposta en obra, la millora de la seguretat, l'economia, la millora de la seguretat, l'estètica i la sostenibilitat.
INDEX

Formigó-components,mecanismes,propietats mecàniques en estat fresc i endurit, comportament mecànic i dimensional

Constituents del formigó: els ciments
Constituents dels ciments Els cinc tipus de ciments comuns Les classes de resistència dels ciments Designació imarcat
Les zones d'ús preferent dels diferents ciments
Components de formigó: l'aigua

Components de formigó: la part solida, sorra i grava
Components de formigó: adjuvants

L'adormiment i l'enduriment dels morters i formigons
Les conseqüències de la hidratació de ciment
L'evolució de la porositat del
Sobreescalfament La retracció autògena
Característiques mecàniques bàsiques delformigó

La resistència a la compressió La resistència a la tracció
Variacions dimensionals del formigons
Retracció Variacions, de tipus tèrmic La deformació instantània sota càrrega, el mòdul elàstic La deformació sota càrrega de llarga durada ; fluència
Formigó d'alt rendiment (FAR)

Els materials amb rendiments diversos

Què son els formigons d’alt rendiment? Disminució de laporositat de la matriu del ciment Optimització de l’empilament granular
El alt rendiment: conseqüències de la seva formulació
Fluïdesa en estat fresc Alta resistència mecànica en edat recent Alta resistència a la compressió Mòdul d’elasticitat mes alt,Fluència mes baixa Augment de la durabilitat

Dimensionament resum comparatiu

Els formigons autocompactables

Propietats en el moment dela posta en obra Mètodes de formigonat Característiques practiques
Els formigons amb fibres Les propietats específiques i el seu rendiment Què son els formigons amb fibres? Els diferents tipus de fibres Posta en obra Les propietats essencials conferides per les fibres al formigó Ús preferent dels tipus de fibres
Formigó de fibres d’ ultra alta resistència(BFUP)

El rendiment i les sevespropietats específiques

Què són els Formigó de fibres d’ ultra alta resistència ? Fibres
Estructura Mineral Fabricació i posta en obra Dimensionament resum comparatiu

Diversos formigons i morters amb altres propietats destinats a aplicacions específiques

Formigó autonetejant i antipolució

Formigons de fusta
Lletada i formigons per fonaments especials Pilotis incats al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Formigons d'Us No Estructural
  • Característiques dels corrents estètics
  • El Nous
  • Nouse
  • Nouse
  • nouse
  • Dels blue devils als devil horns
  • Possessive nous

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS