demografia

Páginas: 2 (295 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2015
Exercici Demo 1.
Exercici 1.
Realitzar la piràmide de població per a l’any 2013 corresponent a la Comunitat autònoma que correspongui al grup. Per construir-la, cal seguir elspassos detallats a les transparències de classe.

Cal contestar les següents preguntes:
1. Grup d’edat on es concentra el major percentatge de població.
On es concentra elmajor percentatge és de 35 a 39 anys.
2. Forma de la piràmide. Consultar apunts de classe.
Forma de bulb.
3. Quina evolució creieu que tindrà aquesta població?
Bona, ja que lapoblació més prevalent és la que es compren entre els 20 i els 70 anys, i la seva forma també ens indica que l’esperança de vida és alta, per tant podem veure que és una comunitatautònoma desenvolupada.

Exercici 2.
La ONU (Organització de Nacions Unides) disposa d’una plana web on es mostren les piràmides de població per diferents països des de 1950i previsions a llarg termini fins 2100. http://populationpyramid.net/
Cada grup farà l’estat que li pertoqui segons assignació. Veure taula al final enunciat, columna Estat. Esdemana:
1. Copiar les piràmides per als anys 1950, 2000 i la prevista per a l’any 2050.
1950 2000


2050

2. Forma de les piràmides. Valorar l’evolució d’aquestaforma comparant al llarg dels 3 anys que s’agafen. Consultar apunts de classe per mirar de parlar en propietat.
Les piràmides de 1950 y del 2000 són progressives, en canvi la del2050 té una forma més aviat de piràmide estancada.
El que s’observa al llarg dels anys és que l’esperança de vida és va allargant i podem observar més població en edats mésavançades.
3. Valorar aspectes concrets que us hagin cridat l’atenció.
Ens ha cridat l’atenció que al llarg dels anys ha descendit notablement la taxa de natalitat.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • demografia
  • demografia
  • Demografia
  • Demografia
  • demografia
  • Demografia
  • Demografia
  • demografía

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS