Destil:lació per arrossegament de vapor

Páginas: 4 (769 palabras) Publicado: 29 de febrero de 2012
9 de febrer de 2012 Héctor Lecha

Pràctica 5 Destil·lació per arrossegament de vapor

Objectiu:Extraure els olis essèncials d'una masseració mitjançant la tècnica de destil·lació perarrossegament de vapor

Fonament teòric: La destil·lació és un mètode de separació de substàncies que utilitza la diferència dels punts d’ebullició de dos líquids que constitueixen una mescla. S’utilitzaaquest mètode quan es volen separar dos líquids barrejats i un és més volàtil que l’altre. En escalfar la mescla, el vapor que apareix abans és el líquid (en estat gasós ja) més volàtil. Durant el tempsque estigue l’element amb el punt d’ebullició més baix canviant d’estat, la temperatura es mantindrà constant ja que s’està evaporant una substància pura. És per això que molts cops col·loquem untermòmetre en el matràs per saber quan s’ha convertit en gas tot el líquid i quan només queda un líquid dels dos al matràs. Aquest vapor passa per un sistema de refrigeració que l’envolta d’aigua freda, quefa que disminueixi la seua temperatura i es torne a condensar a líquid. Les dos fases en una destil·lació són: la vaporització o transformació del líquid en vapor i la condensació o transformació delvapor en líquid. Existeixen diversos tipus de destil·lacions i l’elecció en cada cas es fa d’acord amb les propietats del líquid que es vulgue purificar i les impureses que el contaminen.
Ladestil·lació per arrossegament de vapor és una tècnica aplicada a la separació de substàncies poc solubles en aigua. La destil·lació per arrossegament de vapor s’empra per separar una substància d’una mesclaque posseeix un punt d’ebullició molt alt i que es descompon al destil·lar. També s’utilitza per purificar substàncies contaminades per grans quantitats d’impureses resinoses i per separardissolvents d’alt punt d’ebullició de sòlids que no s’arrosseguen.

Mitjans necessàris:
Reactius: masserat de corfa de llima
Materials : - Matràs de destilació de tres boques
-...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Destil·Lació Al Buit I Destil·Lació Per Arrossegament De Vapor
  • Refrigeració Per Compressió De Vapor
  • Refrigeració Per Compressió De Vapor
  • Vapor
  • Vapor
  • vapores
  • El vapor
  • Vapores

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS