Didàctica De L'Educació Infantil

Páginas: 3 (538 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2013
Didàctica de l’educació infantilM.Pilar León Crespo
Elements del currículum.
Els elements que formen el currículum de primer cicle d'educació infantil són: els continguts, les capacitats de l’etapa educativa iels objectius educatius fixat per la Generalitat de Catalunya que té competència exclusiva en la primera etapa d’educació infantil.
Els continguts s’agrupen en les diferents àmbits d’experiència idesenvolupament: descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i comunicació i llenguatge.
Les capacitats de l’etapa educativa afavorirà créixer i desenvolupar-se íntegrament com apersones assolint uns aprenentatges progressius que els hi permetin l’adquisició de les competències bàsiques per finalitzar l’educació obligatòria.
Els objectius seran les capacitats que haurand’assolir: contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu del infants en un entorn de confiança amb la col.laboració familiar i amb expectatives d'aprenentatge,tenin com allengua vehicular el català.
Els objectius seran:
1-Identificar-se com a persona,amb seguretat afectiva i emocional corresponent al seu grau de maduració.
2- Establir relacions afectives ipositives que facilitin la integració en el grup.
3-Participar en activitats quotidianes d’alimentació,repòs i higiene personal de manera autònoma.
4-Compendre el llenguatge adult i d’altres infants,comunicar-se a través del joc,el moviment, la paraula,el gest, desenvolupant així una millora en la comunicació oral.
5-Dominar progressivament l’adquisició de habilitats motrius per augmentar la sevaautonomia.
6-Actuar sobre la realitat immediata, a través de les pròpies vivències de l’infant , diferenciar objectes segons les seves característiques.
7- Projectar vivències a través d’accions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Autors i aprenentatges didàctica de l'educació infantil
  • l'educació infantil al non
  • Accidents En L'Educació Infantil
  • Didactica infantil
  • didactica infantil
  • La Importància De Les Habilitats Socials En L'Educació Infantil
  • activitats de decrets de mínims a l'educacio infantil
  • Unidad didactica infantil musica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS