Dirccion finnanciera

Páginas: 6 (1381 palabras) Publicado: 28 de mayo de 2011
1. AKTIBITATEA

SOS taldea sufritzen ari den egoera finantzarioa ikusirik, enpresa honek aholkulari finantzario bezala kontratatuko bazintu, zein neurri hartzea gomendatuko zenioke?

Lehenik eta behin, arazoa identifikatuko dugu:
SOS konpainiaren datu finantzario guztiak oso ezkorrak dira, besteak beste, zorrez gainezka dago eta ez du hauei erantzuteko gaitasunik.
Artikuluan azaltzen denaukera bakarra NUEVA RUMASA-ren erosketa eskaintza da. Honetaz gain guk, SOS taldearen ahokulari finantzario izanik, ondorengo aukera hauek aztertuko genituzke:

1) Aktibitate guztiak aztertu ondoren, errentagarriak suertatzen ez zaizkionak alde batera utzi eta errentagarritasun altuagoak emango dizkioten aktibitate berriak aztertu.
Kapital zabalkuntza bat egitea aukera posible batizan daiteke gaur egungo arazoari aurre egiteko eta horretarako, aurreko informazioa merkaturatzea gomendatuko genioke, akzio erosleak erakartzeko helburuarekin.

2) Gastuen murrizketa sakon bat egitea ondo legoke. Horretarako, enpresaren aktibitatea aurrera eramatea eragozten ez duten gastuak murriztea gomendatuko genuke, tartean:
a. Soldaten igoera eza
b. Hornikuntza gastuak(argia, telefonoa,...)
c. Bulego materiala
d. Zenbait azpi-kontratazio
e. ....
3) Hornitzaile berriak aurkitzea gomendatuko genioke, ordainketa baldintza hobeagoak lortuz.

4) Obligazio eta bonoen jaulkipena egitea, interes tasa erakargarri batekin.

5) Banku ezberdinekin mailegu eta kreditu lerroen negoziazioa aztertzea.

2. AKTIBITATEA

NuevaRumasak, 120 milioi eurotan baloratutako SOS enpresaren erosketa hau aurrera eramateko finantzazioa behar du. Horregatik, Burtsan kotizatzeko baimena eskatu dio CNMVari, kapital zabalkuntza bitartez egingo duelarik.

Inbertsioa modu honetara finantzatu nahi du eta ondoren kalkulaturiko kostua jasango luke finantza iturri bakoitza erabiltzearen ondorioz:

a) Akzioak jaulkiz. Nueva Rumasa enpresakoakzioek 40€-ko nominala dute eta aurten 5€-tako akzioko mozkina lortzea espero da, etorkizunari begira %2,5eko tasa batean haziko direla espero delarik. Normalean, edukitako irabazien erdia dibidendu bezala banatzen da.

Datuak:
Nominala = 40€
Akzioko mozkina = 5€
Hazkuntza tasa (f) = %2,50
Banaketa koefizientea (b) = %50

Akzioen jaulkipen kostua:
[pic] % 8.75d: akzio bakoitzeko dibidendua
Pe: akzioen prezioa
f: hazkuntza tasa

b) Bonuen jaulkipen bitartez, 40 milioi euro lortu nahi dira. Ikus iragarkia. http:www.nuevarumasa.com/spot.html. Bitartekaritza lanengatik milako 2ko komisioak ordaindu beharko ditu.

Datuak:
Jaulkipena = 40.000.000€
Bitartekaritza komisioak = %0,20
i = %10 (hiruhilabetero likidatuz)
Iraupena:2 urte
Sozietate zerga = %30

Bonuen jaulkipen kostua:

Lehenik eta behin, hiruhilabeteroko interesa kalkulatuko dugu:

|  |0 |

|BET (k) |7,0041% |

%7.0041
c) 10 milioi euroko mailegu bat, sistema frantsesaren bitartez amortizatuko dena, 8 urteetan seihilabeteroko kuotakonstanteen bidez. Bankuak, %0,25eko irekiera komisioak eta %0,1eko artesariak kobratuko dizkio, hilabetero kapitalizatzen den %9eko interesekin batera.

Datuak:
Mailegua = 10.000.000€
Amortizazio Sistema: Frantsesa
Iraupena= 8 urte
Seihileroko kuotak
Irekiera komisioak = %0.25
Artesariak = %0.10
J12= %9

Maileguaren kostua:

Lehenik eta behin i2(seihileroko interesa) kalkulatuko dugu:

[pic] [pic] [pic]

| |0 |

%6.5882

d) Inbertsio totalaren %20 erabilera askeko erretserba bidez finantzatu nahi da.

[pic] % 8.75

BBKKH –ren KALKULUA:

Finantza iturri guztiak aztertu ondoren, Bataz Besteko Kapital Kostu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Matematica Finnanciera
  • Dirccion y organizacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS