Dones i bruixes a la literatura

Páginas: 24 (5836 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2012
DONES I BRUIXES

Per a tots els que no trobaren el camí a casa i per als que sempre els esperaran.

Because truth only means something when is hard to tell.
-Nicholas Sparks-

1. INTRODUCCIÓ

El treball monogràfic que es mostrarà a continuació es centra en l’estudi de les bruixes i de les obres publicades relacionades amb aquestes.

Primerament es definirà el concepte de bruixeria is’analitzarà la seua relació amb la dona. Després d’açó es donarà pas al tema que parla de l’origen d’aquestes i de les primeres bruixes de la història i les seues llegendes.
A continuació d’aquesta introducció a la bruixeria es parlarà sobre les bruixes a l’Edat Mitjana: s’explicarà com eren vistes per la societat del moment i quin paper tenien. S’analitzaran els seus cultes i reunions i després esdonarà pas al tema de la Inquisició i la caça de bruixes, fenomen molt important en la història d’Europa.
Per acabar amb les bruixes a l’Edat Mitjana parlarem d’aquestes a la Corona d’Aragó i el País Valencià; es veuran personatges importants d’aquesta zona i també una llegenda sobre les bruixes a Peníscola.
Finalment s’analitzarà la impremta que ha deixat la bruixeria en monuments com laLlotja de València i també es mencionarà la cova de Biterna, lloc de reunió de bruixes a la Comunitat on es celebraven els sabbats o aquelerres.

Una vegada acabat l’estudi de la bruixeria es centrarem en obres importants i la relació amb les bruixes i la seua caça.
Vorem obres com l’Espill, de Jaume Roig, obra molt important d’aquest període i on es veu reflectit en claredat el tema de lamisogínia.
Al acabar aquesta obra li tocarà en torn al Malleus Malificarum, un tractat importantíssim sobre la caça de bruixes, escrit a Alemanya i que va tindre un èxit rotund.
Més tard vorem la bruixeria en la rondalla l’Albarder de Cocentaina, arreplegada per Enric Valor i inclosa en la seua recopilació de rondalles.
Per finalitzar aquest treball estudiarem el llibre escrit per Jules Michelet: LaBruixa.

Amb aquest últim apartat donarem per finalitzat el treball i l’estudi de les dones i les bruixes a l’Edat Mitjana i a les obres publicades a aquest període.

2. LA BRUIXA: DEFINICIÓ I ORÍGENS

Hi ha distintes definicions de la paraula bruixa. Per una banda, la paraula bruixa s’aplicaria a una dona amb una suposada capacitat de poders sobrenaturals. També s’atribuiria aquest nom aaquelles dones que feies encisos o receptes màgiques. Per últim l’Església considerava a les bruixes com aquelles dones que sense tindre coneixements o capacitats participaven a aquelarres (rituals satànics).

La bruixeria, per altra banda, es defineix com el conjunt de creences d’aquestes bruixes, que estan dotades d’habilitats màgiques que utilitzen per causar el mal.

Al contrari que mags, lesbruixes estan més identificades amb l’alquímia i les arts endevinatòries, mentre que els mags estan menys perseguits i més identificats amb les arts de la saviesa i les habilitats per crear il·lusions. El terme bruixot sol ser minoritari.

L’origen de la bruixeria i la seua estreta relació amb la dona es pot remuntar fins a les societats primitives.
En aquestes societats l’agricultura i larecol·lecció era feina de les dones. Per poder dur a terme aquesta activitat correctament la dona havia de observar la terra, tindre en compte els fenòmens naturals, el clima, les estacions... Observem, per tant, que la dona tenia un contacte amb l’entorn molt superior al de l’home, fet que continuem observant en les dones a les que més tard es van considerar bruixes.
A més, en moltes societatsantigues, hi va haver un cert temor a la dona, originat per d’incomprensió d’algunes de les seues capacitats. La dona engendra vida i aquest mecanisme pel qual una criatura naixia del cos una dona va resultar incomprensible durant molt de temps i aquesta incomprensió, com tot allò que no es pot entendre, va originar temor.

La creença en les bruixes i la bruixeria, per tant, es comú en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • I don
  • Literatura I
  • Literatura I
  • Literatura I
  • Literatura I
  • Literatura I
  • Literatura I
  • Literatura "Doña Perfecta"

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS