drosophila melanogaster

Páginas: 5 (1072 palabras) Publicado: 29 de diciembre de 2013
Tema: Economia i Societat
(1898-1931)

El canvi demogràfic
Espanya:

Augment de població entre 1900 i 1930.
 Disminució de la taxa de mortalitat i manteniment d’una
taxa de mortalitat alta.
 Augment de l’esperança de vida de 35 a 50 anys.
 Causes:◦ Desaparició de les epidèmies.
◦ Millor alimentació de la població.
◦ Millores a la sanitat i la higiene pública.

Augmentde població activa al sector secundari i
disminució en el sector primari.
 Migracions del camp a la ciutats: les capitals de província
augmenten de població, especialment Madrid i ciutats
perifèriques (Barcelona).
 Al 1930, Espanya llevat Catalunya i el País Basc, continuava
sent un país agrícola.


El canvi demogràfic


Catalunya:
◦ Les taxes de natalitat i mortalitat es van anarreduint al mateix temps.

Arribada d’immigrants procedents de la
resta d’Espanya.
 Augment espectacular de població:
Barcelona i les conques del Llobregat i el
Ter (zones industrials).
 Migracions del camp a les ciutats.
 Macrocefalia de Barcelona.


El camp i els seus problemes
Espanya continua sent un país agrícola.
 El 80% de les exportacions són productes
del camp.
 Esva passant d’una economia de
subsistència a una economia de mercat.
 Augment de la productivitat, especialment
durant la I Guerra Mundial.
 Augment de la producció, a l’augmentar la
superfície de terres cultivades.


El camp i els seus problemes


La situació del camp millora per:


Es redueix el guaret.
S’introdueixen millores tècniques.
S’augmenten els regadius.Es van utilitzant els d’adobs químics.
Diversificació de productes agraris: cítrics,
ametlles, patates, remolatxa sucrera, olis, vins,
cereals....

El camp i els seus problemes
 Estructura

de la propietat:

◦ Latifundi: Andalusia occidental,
Castella-La Manxa i Extremadura.
◦ Minifundi: Galícia
◦ Propietats mitjanes: normalment eren
terres arrendats i els propietaris (oligarquiaterratinent i cacics), eren diputats.
◦ Catalunya: propietats mitjanes.
◦ Dos tipus de contracte: emfiteusi i rabassa
morta.

El camp i els seus problemes


Els camperols:
◦ Jornalers (grup majoritari als latifundis), són els
vaguistes i els que estaven en pitjor situació.
◦ Arrendataris
◦ Parcers (pagaven amb part de la collita).
◦ En aquesta època es va estendre pel camp elsocialisme i l’anarquisme.

El camp i els seus problemes


Tensions socials al camp, causes:
◦ Andalusia:
 Concentració de la propietat (Latifundis)
 Els jornalers demanaven el repartiment de les
terres. Qüestionen la legitimitat de la propietat de
les terres.
 Es produeix un excedent de població al camp i
especialment de jornalers.
 Realitzen continues vagues en èpoques decollites.
 Demanda de millores salarials.
 La resposta dels governs sempre va ser la repressió,
enviant la Guàrdia Civil o l’Exèrcit amb la declaració
de l’estat de guerra.

El camp i els seus problemes


Andalusia:
◦ 1917: Influència de la Revolució Russa.
◦ 1918-1921: Trienni bolxevic.
◦ 1918 els anarcosindicalistes, socialistes i
republicans:
 Fomenten la creació de societatsobreres
camperoles que amb vagues reivindiquen augments
salarials.
 Proposen l’abolició del treball “a preu fet”.
 Implantació de la jornada de vuit hores.
 Abaratiment dels productes de primera necessitat.
 Intenten l’ocupació de latifundis i la destrucció de
“cortijos” i collites.

El camp i els seus problemes


Catalunya:
◦ Conflicte entre rabassaires i propietaris.
◦ 1891: Primerconflicte per la fil·loxera i els
camperols es van organitzar en la Unió de
Rabassaires.
◦ 1917-1922 es van intensificar els conflictes,
coincidint amb els conflictes dels obrers
industrials.
◦ L’any 1922 es va fundar la Unió de Rabassaires
i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya.

L’evolució de la indústria


Canvis:
◦ Substitució del vapor per l’electricitat.
◦ Concentració...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Drosophila melanogaster
  • Drosophila Melanogaster
  • Drosophila Melanogaster
  • Drosophila Melanogaster
  • Drosophila melanogaster
  • Drosophila melanogaster
  • Drosophila Melanogaster
  • Drosophila melanogaster

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS