economia

Páginas: 3 (568 palabras) Publicado: 19 de junio de 2013
2.1. Sector agro-gandeiro
2.1.1. Agricultura, pesca e gandería
As institución deciden expropiar el monte mediante o Decreto Forestal de 1942 para que os campesiñados tiveran mais terras esubsistirían mellor por a situacións de penurias que se amosaban. A agricultura e o sector económico que mais cambios sufrirá nas súas estruturas pois na década dos 60 era una agricultura de subsistencia,baseada no policultivo, sen mecanización. Por primeira vez aparecen empresas capitalistas con apariencias de cooperativas; formando así o sector agro-industrial galego: Feiraco, Leyma, Coren etc. Creandoun mercado de insumos agrarios (máquinas, piensos, etc) que non provocou o desenvolvemento da rama agro-industrial propio senón que serviuse das importacións. No seu desarrollo actuaban forzasditatoriais que provocaron la gran inestabilidade del sector pola incorporación a CEE.
2.1.2 O Agrarismo
O Agrarismo é a intervención no mercado favorecendo a venta, cooperativa dos produtos, participaciónsnas adquisicións de bens de consumo, medios da produción de orixe industrial, tamén faise mais favorable para os labradores a relación co mercado e a vez constrúe unha sociedade civil en Galicia daépoca, incorporando novos métodos de organización, facendo viables as estratexias dos agricultores nos conflitos forais, a relación co mercado, nas melloras técnicas e a introdución da politización ocampesiñado. Tamén aparecen as sociedades dos agricultores (desde 1896) que é unha formula mais complexa para combater o antiforalismo e a mobilización política. Para mellorar a agricultura xa que senecesitaba unha urxente renovación tanto tecnicamente como estruturalmente, convocándose as asembleas de Monforte (1908, 1910,1911) para expoñer as ideas e reformas necesarias que tiñan que poñerse enpractica canto antes.Unhas ideas que se levaron a cabo é a eliminación do foro e cederlles os terreo ao agricultor, eliminación dos trabucos (impostos de consumos, contribucións) etc.
2.1.1.2...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS