Educacion fisica

Páginas: 13 (3177 palabras) Publicado: 14 de abril de 2010
LA CONDICIÓ FÍSICA. CONCEPTES BÀSICS.
Abans de començar les unitats de 4t d’ESO relacionades amb la condició física es necessari que tots recordeu conceptes clau que ja sabem de cursos anteriors com aquests:

La condició física o la forma física es considera el nivell d’energia i vitalitat que permet a les persones dur a terme les tasques diàries habituals, gaudir del temps d’oci actiu iafrontar les emergències imprevistes sense fatiga excessiva.

Le diferents components de la condició física són les capacitats físiques bàsiques: la força, la velocitat, la flexibilitat i la resistència.

La millora intencionada i planificada de la condició física l’anomenem condicionament físic. Aquest es basa en el desenvolupament de les diferents components d’aquesta (les capacitats físiquesbàsiques). El condicionament físic està relacionat amb la disminució de les malalties hipocinètiques (derivades de la manca d’activitat física) i amb la millora general de l’estat de salut com veurem al llarg del trimestre.

L’esquema generals dels continguts del treball proposat en la unitat didàctica Condició física. Posada a punt és aquest:

0. LA RESISTÈNCIA

1. INTRODUCIÓ. CONCEPTE iTIPUS

La resistència és la capacitat de resistir psíquicament i física un esforç de major o menor intensitat durant el major temps possible. Segons la intensitat de l’esforç, i per tant, el sistema energètic predominant parlem dels següents tipus de resistència:

a. La resistència aeròbica: és la capacitat de suportar esforços de baixa intensitat durant un temps prolongat, més de 15 min.Exemples: una carrera de 2 km, una etapa ciclista, una excursió a pas viu, etc.

b. La resistènia anaeròbica: és la capacitat d’aguantar esforços d’alta intensitat durant un temps prolongat o un breu espai de temps. Aquesta manifestació de la resistència al seu torn pot ser de dos tipus:

a. Resistència anaeròbica làctica: es dóna en exercicis d’alta intensitat durant períodes de tempsd’entre 20‘’ a 2’.

Exemple: una carrera de 400 m, una carrera d’obstacles pel pati, etc.

b. Resistència anaeròbica alàctica: es dóna en exercicis d’alta intensitat durant períodes de temps entre 0’’ a 20’’. Aquesta manifestació de la R també l’anomenem Velocitat.

Exemples: una carrera de 100m, un contraatac en bàsquet, un regat en velocitat, etc.

2. LA RESISTÈNCIA i ELSBENEFICIS PER A LA SALUT.

El treball de la resistència és important pels beneficis que té sobre la salut i la qualitat de vida.

La resistència aeròbica és una capacitat present i necessària a gairebé totes les activitats que realitezem al dia a dia. El desenvolupament d’aquesta ens permet afrontar qualsevol activitat física quotidiana -i també esportiva- amb la mínima fatiga possible. És per aixòque incideix directament en la nostra qualitat de vida.

A més, l’entrenament correctament planificat de la resistència (tant de l’aeròbica com de l’anaeròbica) millora el nostre estat de salut incidint principalment en el sistema circulatori, el respiratòri i el muscular de la següent manera:

- En el sistema circulatori l’entrenament de la resistència disminueix la FC; augmenta el volum dela cavitat cardíaca i permet bombejar més sang (R aeròbica); augmenta el volum de la musculatura cardíaca i permet que el bombeig siga més potent (R anaeròbica); augmenta el nombre de glòbuls rojos en sang (hi ha més transport d’O2 a les cèl·lules); incrementa la capacitat de transport i d’intervanvi gasós en els vassos sanguinis.
- Al sistema respiratori augmenta la capacitat pulmonar.
- Alsistema muscular augmenta les reserves energètiques i l’activitat enzimàtica.
- Activa el funcionament de diferents órgans de desintoxicació (com el fetge i els ronyons) i el metabolisme en general.

Malgrat que la resistència anaeròbica també és important, no és massa recomanable treballar-la de manera sistemàtica durant l’adolescència. Per assegurar-nos d’açò cal controlar que els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Educación Física y la Actividad Física
  • Educacion fisica
  • Educación Física
  • Educacion Fisica
  • Educacion Fisica
  • Educacion Fisica
  • Educacion fisica
  • Educacion fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS