Eeeee

Páginas: 11 (2630 palabras) Publicado: 10 de septiembre de 2012
7ª UNIDADE DIDÁCTICA: O reinado de Afonso XIII (1902-1931).
tema 6 (páxs. 223-257)

PLAN DE TRABALLO

1ª Parte: Viaxe a Las Hurdes (Xeneralidades e eixe cronoloxico)
2ª Parte: O carallo 29 (Crise da Restauración)
3ª Parte: A min non me borbonea ninguén (Dictadura de Primo de Rivera)
4ª Parte: Delenda est monarchia (Fin do reinado de Afonso XIII)
5ª Parte: España invertevrada (Osnacionalismos)
6ª Parte: Como un elefante (Documental Memoria de España)
7ª Parte: Dous mellor ca un (Comentario de textos)

1ª Parte: Viaxe a Las Hurdes (Xeneraliaddes e eixe cronoloxico)

Un eixe cronolóxico axudaranos a ter unha perspectiva global de acontecementos deste periodo sobre os que iremos afondando ó longo da unidade:


19021931 ______________________________________________________________________________________


Un dos feitos históricos máis importantes do reinado de Afonso XIII, na súa primeira fase, e que vai influir notoriamente na caída da monarquía, é a lenta pero irreversible desaparición do sistema político daRestauración ideada por Cánovas e que vimos na unidade anterior (derradeiro cuarto do século XIX). Sauliñamos e comentamos no libro os factores que propiciaron isto nas páxinas 223-224.

2ª Parte: O carallo 29 (A crise da Restauración).

Boas intencións, optimismo e propósitos levaron a Afonso XIII a escribir estas palabras no seu diario o día de facerse cargo dos destinos de España como reiconstitucional do país:

[pic]


Imos alternando a lectura do libro de texto (225-233) con estas pequenas ampliacións, textos e imaxes que completan.
Pronto escomenzarían as dificultades concretas onde el mesmo non tería unha actuación moi acertada. É o problema do exército e do seu papel e funcións dentro do Estado. Explicamos o que se refire á Lei de Xurisdiccións. Vexamos a famosa viñeta quedesencadeou a trifulca.Maura e Canalejas son os “substitutos” de Cánovas e Sagasta ó fronte dos partidos conservador e liberal. Tentaron rexenerar o país, soluciona-los problemas que había en España. Non o conseguiron. O primeiro foi famoso polo berro de ¡Maura non! Que non o deixaba ben parado e o segundo, Canalejas, foi abatido a tiros en 1912. Imos mirar naspáxinas 287-291 o máis salientable destes gobernos. Apoiamos isto con este cadriño que presenta o panorama de partidos políticos da época e un texto famosísimo de Lerroux, que será moi popular e logo dirixente e político destacado na II República española.Entramos xa de cheo nunha das máis famosas crises do reinado de Afonso XIII, a que ocorriu en 1917. O contexto e acontecementos destatriple crise mirámolas nas páxinas 291-295. este momento de 1917 é especialmente significativo e tende a caer nos exames de avaliación e selectividade polo que supón de notoriedade sobre tres dos principias problemas do reinado: o descontento dos militares, a presión do nacionalismo catalán e o malestar das clases sociais máis baixas pola situación económica. Estes datos son moi ilustrativosdeste aspecto sobre o que queremos insistir,A Primeira Guerra Mundial e a economía española

|Ano |Precios |Salarios |
|1913 |100 |100 |
|1914 |101 |97,2 |
|1915 |104,9|102,4 |
|1916 |117,5 |91,8 |
|1917 |122,7 |90,2 |
|1918 |137,2 |91,6 |
|1919 |162,8 |90,3...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • eeeee
  • EEEEE
  • eeeee
  • Eeeee
  • Eeeee
  • Eeeee
  • Eeeee
  • Eeeee

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS