ejercicios fisica

Páginas: 3 (612 palabras) Publicado: 4 de octubre de 2014
Magnetostàtica

1. Un filferro prim que condueix un corrent de 5,0 A passa per
l’origen i és paral·lel a l’eix x. Calculeu el camp magnètic a un punt P
de l’eix y a y=3,0 m creat per un tros d’1mm del filferro, centrat a
l’origen.
2. L’espira conductora triangular del dibuix porta un
corrent de 10A. Trobeu H a (0,0,5) causat pel costat (1)

3. Una espira circular ubicada a x 2 + y 2 =9, z = 0 porta
un corrent continu de 10 A segons aφ . Determineu H a (0,0,4)
i a (0,0,-4).

4. Determineu H dins i fora d’un toroide amb N espires
molt juntes per on hi circula un corrent I. Eltoroide té un
radi mitjà b i el radi de cada espira és a.

5. El motor d’arrencada d’un cotxe fa servir un solenoide de 2,0
cm de radi, llargada 10 cm i amb 500 voltes de cable. Estimeu la
densitatde flux magnètic intern quan hi circula un corrent de 50 A.
Se suposa que el solenoide és molt llarg.
6. En un experiment es fa servir una partícula amb 6,0 µC de càrrega per a mesurar un
campmagnètic. La partícula viatja a 1500 m/s. Quan es mou per l’eix x no s’observa
cap força. La força màxima de 7,3 mN s’observa quan es desplaça segons l’eix y. Quan
es trasllada en direcció de les ypositives, la força té la direcció de les z positives.
Trobeu B .
7. Les bobines de Helmholtz produeixen un camp magnètic
gairebé uniforme prop del punt del mig entre els seus
centres. Per a crear enun laboratori una regió amb camp
magnètic gairebé nul, es fan servir un parell de bobines de
radi R=30 cm i N= 100 voltes de filferro, i cadascuna fa un
camp magnètic igual i oposat al campterrestre. En el
laboratori, aquest camp és B= 0,3 G. Quin corrent ha de
passar per les bobines?

Física

Magnetostàtica

8. Una partícula carregada de 2 kg de massa i 3C de càrrega es posa enmoviment al punt
(1,-2,0) amb una velocitat de 4i + 3k m/s en un camp elèctric 12i + 10 j V/m i un flux
magnètic 10 j T. A l’instant t=1s determineu-ne:
a. L’acceleració
b. La velocitat
c....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fisica ejercicios
  • Ejercicios De Fisica
  • Ejercicios FISICA
  • ejercicios de fisica
  • Ejercicio Fisico
  • Ejercicios Fisica
  • fisica ejercicios
  • Ejercicios fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS