El sector primari a la UE i Espanya

Páginas: 5 (1246 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2014
8.El sector primari a la UE i Espanya

1.El sector primari a la UE

Només un 4,7% de la població activa. La producció agrària és molt variada i aporta un 2% al PIB comunitari. La UE és líder mundial en producció d'oli d'oliva, carns, vi , whisky. La Unió Europea en conjunt, és un dels principals exportadors de productes agroalimentaris i, al mateix temps, el major importador d'aliments,quesobretot precedeixen de països en via de desenvolupament.

La política agrària comuna (PAC)
Els objectius actuals de la PAC responen a les noves necessitats del sector, competir en un mercat global.
Millorar la competivitat del sector per poder oferir aliments de qualitat a preus assequibles en el mercat mundial.
Garantir la producció d'aliments sans.
Millorar les condicions sanitàries delsanimals i el seu benestar, fet que tambè redundarà positivament en la seguretat alimentària.
Utilitzar mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient.
Procurar el benestar de la societat rural, assegurant uns ingressos raonables i estables als agrocultors i ramaders.
Aconsegir una economia rural sostenible i dinàmica en totes les regions de la UE. És a dir, economia capaç de mantindre'sper si mateix, sense minva dels recursos existents.
Els objectius actuals de la PAC han canviat respecte als que tenia al començament, l'actual PAC ja no concedeix ajudes simplement per produir alients, sinó que estableix un pagament únic per ajudar la renda dels agricultors i ramaders, que està condicionat al compliment de les normes fixades en matèria de media ambient, seguretat alimentària ibenestar animal.

La política pesquera comuna (PPC)
La Unió Europea és el tercer productor mundial de prodcutes pesquers i aqüícoles, després de la Xina i Perú. Els productors més importants son Espanya, Dinamarca, França i el Regne Unit. La majoria de les captures s'obtenen de l'Atlàntic, nord-oriental. La UE és els major importador de productes pesquers del món, sobretot Esoanya i França.L'objectiu principal de la PPC és mantindre la competitivitat d'aquest subsector, però sense que supose una amenaça per a la supervivència de les espècies i el deteriorament dels ecosistemes marins i costaners. S'estableixen quotes de pesca per a països als caladors propis, i fins i tot vendes per a certes espècies, i s'impulsa el desenvolupament de l'aqüicultura mitjançant ajudes econòmiques.S'estableixen acords pesquers perquè els vaixells europeus puguen pescar en les seues aigües. En el cas d'acords amb països en via de desenvolupament, aquests tenen l'oblogació de destinar els diners rebuts a la UE al desenvolupament dels sectors pesquers i a la conservació de les poblacions de peixos.2.El sector primari a Espanya

Malgrat, la baixa participació en l'ocupació i el PIB,aquest sector continua sent molt important en l'economia:
Espanya és un dels països de la UE amb un sector primari més potent: aporta més de l'11% del valor conjunt de la producció final agrària de la Unió Europea i ocupa el primer lloc en producció pesquera.
Els productes agraris i pesquers constitueixen les matèries primeres de moltes de les nsotres indústries.
El 15% del valor de lesexportacions espanyoles procedeix dels aliments.
És un sector modern i orientat al mercat. L'adaptació a la PAC va afavorir l'augment de la dimensió mitjana de les explotcions i la seua tecnifiació, a fi d'elevar-ne la productivitat i fer-les commpetives, i el conreu d'hortalisses i fruites, productes deficitaris en el mercat europeu. Però també va obligar a reduir la producció de llet, cereals, vi ialtres productes excedentaris a la UE.
D'altra banda, la PPC va impulsar una renovació del sector pesquer per a modernitzar la flota, però va impulsar la pèrdua de llocs de treball.

3.L'agricultura espanyola

Més del 60% el valor de la producció final agrària. Espanya és després de França, el país comunitari que utilitza més percentatge del territori per a ús agrícola.
Els països comunitaris...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El sector primario en la UE, España y Andalucía
  • CANVIS I PERMAN NCIES EN EL SECTOR PRIMARI A ESPANYA I CATALUNYA
  • Ingrés Espanya UE
  • CANVIS I PERMAN NCIES EN EL SECTOR PRIMARI
  • Sector Primario
  • sector primario
  • sector primario
  • Sector primario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS