Energia

Páginas: 6 (1277 palabras) Publicado: 5 de enero de 2013
L’energia és la capacitat
•d’un cos per a fer un treball
Ia
I a la natura es pot
manifestar de
maneres diferents

• Ia

Energia
Química
Energia Mecànica:
cinètica + potencial

Energia
Tèrmica

• Ia

Energia
Electrica
Energia
magnètica

Energia
Lluminosa

El progrés tecnològic ens ha permés

TRANSFORMAR la ENERGIA que te
el nostre planeta i utilitzar-la peraconseguir

TREBALL

Per a poder utilitzar i transformar la energia quan ens faça
falta, serà de vital importancia poder emmagatzemar-la o
disposar d’ella fàcilment.
Les FONTS d’ENERGIA a partir de les quals
obtenim la major part de la energia que consumim son:

HIDRÀULICA

EÒLICA
SOLAR

PETROLI
CARBÓ
GAS NATURAL
NUCLEAR

GEOTÈRMICA
MAREMOTRIU

BIOMASA

Les FONTS

d’ENERGIAes poden
CLASSIFICAR de diverses maneres:
1. Capacitat de regeneració de la natura

Renovables

SOLAR

EÒLICA
GEOTÈRMICA

HIDRÀULICA
MAREMOTRIU

BIOMASA

No Renovables
PETROLI

CARBÓ
GAS NATURAL

NUCLEAR

Centrals
Tèrmiques

Elements d’una Central Tèrmica

Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques

TURBINA
EVAPORADOR

ALTERNADOR

Centrals
Eòliques
CentralsSolars
Biomasa

CONDENSADOR
CALDERA
Gas Natural

Maremotriu

Fuel

Carbó

Vore animació

Centrals
Tèrmiques
Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques
Centrals
Eòliques
Centrals
Solars
Biomasa
Maremotriu

Xemeneies

Centrals
Tèrmiques
Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques
Centrals
Eòliques

AVANTATGES
Elevat rendiment
Accessibilitat de les matèriesprimes:
Carbó, fuel, o gas natural.
Baix cost de manteniment comparat amb una nuclear.
(Producció > 50%)

INCONVENIENTS
Impacte ambiental en la seua construcció.

Centrals
Solars
Biomasa
Maremotriu

Producció amb recursos no renovables.
Emissió de gasos provenents de la combustió:
CO2 Efecte hivernacle
NOx, SOx Pluja àcida

Centrals
Tèrmiques
Centrals
Nuclears

CentralsHidràuliques
Centrals
Eòliques
Centrals
Solars
Biomasa
Maremotriu

Energia Nuclear
L'energia nuclear és aquella que
s'allibera com a resultat de
qualsevol reacció nuclear.
Aquesta energia es pot obtindre
per fissió o per fusió.

Centrals
Tèrmiques

Central Nuclear: Fussió

Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques
Centrals
Eòliques
Centrals
Solars

Al sòl la temperatura éssuficient perquè es produeixi
la fusió. Això dóna origen a l'Energia que el sol irradia
per tot el sistema planetari.

Biomasa
Maremotriu

2H + 3H ----> 4He+ 1 neutrón + 17,6 MeV

Centrals
Tèrmiques

Central Nuclear: Fissió

Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques
Centrals
Eòliques
Centrals
Solars
Biomasa
Maremotriu

(nota: 1 eV =1.6 . 10-19 Julio.)

Al reactornuclear el que
es produeix és una reacció
en cadena en la qual un
neutró colpeja un àtom,
produeix la fissió i en
aquest moment s’allibera
energia calorífica i
s’alliberen més neutrons
que van colpejant
posteriorment altres àtoms
i alliberant més energia
calorífica.

235U + 1 neutrón ----> 142Ba + 91Kr + 3neutrones + 210 MeV

Centrals
Hidràuliques

La generació d’energia elèctrica esfarà també a partir d’una
turbina i un alternador, la turbina es mourà per l’acció del
vapor generat al calfar l’aigua d’una caldera. La particularitat
de les centrals nuclears és que el calor necessari s’obtén de
la FISSIÓ d’un nucli atòmic (p.e Urani).

Centrals
Eòliques
Distribución

Transfo rm ador

Centrals
Solars

Combustible
nuclear

Intercambiador

RefrigeraciónCircuito
secundario
Turbina

Centrals
Nuclears

Central Nuclear de Fissió

G enerador

Centrals
Tèrmiques

Condensador

Circuito
primario

Biomasa
Maremotriu

Funcionament

Centrals
Tèrmiques
Centrals
Nuclears

Centrals
Hidràuliques
Centrals
Eòliques
Centrals
Solars
Biomasa
Maremotriu

Central Nuclear Fissió:
Reactor I Torres de refrigeració

Centrals...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Energia
  • Energia
  • Ènergia
  • La energia
  • Energia
  • Energia
  • Energia
  • Energia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS