Esto esta bien

Páginas: 3 (531 palabras) Publicado: 27 de mayo de 2011
Feu un programa per crear un fitxer de text i escriure en ell la frase: “M’agrada programar en C”.

Feu un programa que obri un fitxer de text i mostri el seu contingut en pantalla.

Feu unprograma que llegeixi un fitxer de text i mostri la quantitat de vegades que apareix cada caràcter.

Feu un programa que llegeixi les dades de 5 alumnes i els escrigui en un fitxer de text.

Feu unprograma que llegeixi les dades del fitxer de l’exercici anterior.

Suposem que tenim un fitxer notes.dat en el qual hem introduït el nom, el cognom, el curs i les tres notes corresponents a les tresavaluacions d’un grup d’alumnes. Feu un programa que llegeixi aquest fitxer i generi un nou fitxer, aprovats.dat, que emmagatzemi les dades dels alumnes amb mitjana més gran o igual a 5.

Feu unprograma que llegeixi un fitxer de text i conti el número de caràcters que conté el fitxer. A més a més, ha d’escriure en pantalla el contingut del fitxer i el número total de caràcters.

Feu unprograma per a introduir una frase des de teclat i guardar-la després en un fitxer amb un nom triat per l’usuari.

Feu un programa per escriure la frase “És difícil l’E/S de fitxers en disc” en un fitxeranomenat prova.txt, escrivint un caràcter cada vegada. Mentrestant, imprimeix la frase en la pantalla.

Torna a escriure l’exercici 134. Aquesta vegada intenta escriure tota la frase a la vegada(tractant-la com a bloc de caràcters).

Donat un valor double = 123.45 i un valor int=10000, feu un programa que els guardi en un fitxer binari anomenat dades.dat, i després llegiu-los des del fitxerbinari. Imprimiu també el que escriu o llegeix.

Codifiqueu una funció que rebi com a paràmetres dos frases corresponents als noms de dos fitxers de text i els concatena deixant el resultat sobre elprimer.

Escriu el codi corresponent a una funció que rebi el nom d’un fitxer com a paràmetre a partir del qual generi un segon fitxer de nom copia.txt, el contingut del qual és la informació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bien
  • Los bienes
  • bienes
  • esta bien
  • bienes
  • LOS BIENES
  • no esta bien
  • bien estar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS