europa

Páginas: 6 (1418 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grup classe

Durada

Curs escolar
6è, Cicle Superior

4 hores
Àrea principal

Professores
Mónica Comella, María Escura, Pati Font, Carla Ragué

Altres àrees

Títol/ Justificació de la unitat
Capitals Europees: Aquest projecte pretén que els alumnes reconeguin i valorin la diversitat cultural de la societat en què
vivim, mitjançant la localització de lescapitals europees. Volem que aquesta unitat didàctica sigui un espai on els alumnes
coneguin a la vegada els trets més característics de les cultures europees. Per portar-lo a terme hem volgut fer-ho a partir d’un
model d’ensenyament dinàmic i multinivell (que es pot adaptar a qualsevol tipus de nivell escolar).

Competències bàsiques

Criteris d’avaluació

- Matemàtiques
- Llenguacatalana
- Coneixement del medi
- Educació física

Ciències Socials

Objectius d’aprenentatge
Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre persones; i defensar l’aplicació dels
drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i ser capaç d’aplicar-les a lessituacions de la vida quotidiana.
Conèixer, valorar i estimar l’entorn social i cultural per reforçar el sentiment de pertinença i arrelament al país i ser
capaç de prendre compromisos responsables per mantenir o canviar elements d’aquest entorn.
Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera
creativa problemes, situacionspersonals i necessitats de la vida quotidiana.
Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com
actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític i responsabilitat.
Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendrecompromisos individuals o col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat
democràtica.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Competència cultural, social i ciutadana.
Competència en comunicació lingüística.
Competències matemàtiques d’espai i forma, i de mesura.
Competències en el coneixement i la interacció amb el món.Competències de participació
Competència per aprendre a aprendre.

Localitza els països Europeus amb les seves capitals.
Coneix les responsabilitats de les persones en relació amb la diversitat cultural.
Utilitza les TIC, per la recerca de la informació.
Identifica i situa el continent europeu
Reconeix que Europa és un continent amb molt variat.
Treballa en grup
Fa la feina ben fetaParticipa a classe
Es comporta amb correcció

Continguts
1. El continent europeu. 2. Països i capitals d’Europa. 3. Cultures Europees. 4. Interpretació i lectura de mapes. 5. Interès per ubicar les capitals i els països. 6. Reconeixement de la importància de respectar la diversitat cultural.
Metodologia i seqüència didàctica
Descripció de les activitats

Materials

Temps

Org. socialAtenció diversitat

Act. Avaluació

La primera part de la primer sessió dedicada a aquesta
unitat serà per presentar i explicar el temari. El mestre
recolzarà la seva explicació amb el llibre de text i amb un
mapa gran d’Europa que penjarà a la pissarra.

Llibre de text i mapa d’Europa gran.

Individual. Cada alumne estarà a la seva taula prenent
atenció i participant d’una forma ordenada.20 min.

Alhora d’introduir el tema, deixarà que l’alumnat aporti
els seus coneixements, així com experiències i/o cultura.

VIII. Participa a classe, IX es comporta amb correcció.

El mestre dividirà la classe en grups de 2-3 alumnes. Cada
grup tindrà que treballar entre 1-3 països d’Europa fent
una petita recerca de cada país (capital, llengua, clima,
cultura). Un cop feta la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Europa
  • EUROPA
  • EUROPA
  • Europa
  • Europa
  • Europa
  • Europa
  • europa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS