Guerra Civil

Páginas: 12 (2867 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2012
Tema 12: La Guerra Civil (1936-1939)

pagina 292

1.Interpreta els mapes.

a)Identifica el color que correspon en cada mapa a la zona insurrecta i a la zona republicana.

La zona insurrecta correspon al color blau, en canvi, el color vermell correspon a la zona republicana.

b) Indica la data de cada mapa i ordena'ls cronològicament.

El primer mapa correspon a l'any 1936, representata la fila superior a l'esquerra. El segon mapa amb data a l'any 1937 aparéix a la fila superior a la dreta. El tercer mapa correspon a l'any 1938 i esta representat a la segona fila a l'esquerra. Per últim el mapa amb la data 1939 aparéix a la segona fila a la dreta.

c) Identifica les batalles que hi a indicades als mapes amb un símbol i descriu breument les grans operacions militars ques'indiquen als mapes i explica com es van dur a terme.

El día 17 de Juliol de 1936 es va provocar a l'Espanya del Marroc un aixecament per part dels militars més conservadors en contra del govern de la República. Al día següent, es va estendre per tota la península.
Primer va ser afectat el territori andalús, començan per Sevilla, en mans del general Queipo de Llanos. Aquest mateix día, també aCadis es van sublevar amb els generals Enrique Varela i López Pinto. En Córdova van conseguir la rendició. Al contrari, en la capital andalusa de Granada, el enfrontament va quedar momentaneament empatat peró les autoritats no van armar al poble i dos dies després la guarnició militar va sortir dels seus cuartels i van guanyar
els rebels o militars conservadors. A Jaén, el coronel es va declararfidel a la República. A Màlaga la guarnició es va sublevar peró a les amenaçes del govern de un bombardeig per part de l'escuadra, els sublebats es van donar per vençuts. També a Almería i Huelva estiguern d'acord amb la República.
El 19 de Juliol, Barcelona, es va canviar les tornes amb Andalusia. El general Fernández Burriel es va convertir en el nou dirigent de la capital, a la espera del seujefe real, el general Manuel Goded desde Mallorca, de la que es van apoderar sense violéncia. La estrategia, era que 5.000 soldats sublevats es traslladaren fins al centre de la ciutat, suposaven que així sería més fácil dominarla. Peró els militars no van tenir en conte la escasa resposta que trobaríen per part de la Guardia Cívil i la de Asalto, que ya havíen estat convençuts per el comisariFederico Escofet de que recolçaren la República. A més, no havien contat amb el entusiasme del moviment anarquista. Els anarquistes van soritr a lluitar contra els rebels. Escofet, que havía previst amb anticipació la táctica dels militars, llençá al atac a les seves forçes, on es va provocar una batalla en Diagonal-Passeig de Gràcia. Goded, que acabava de arribar a Mallorca, va tractar de convéncer ala Guardia Cívil de que s'unissin a la sublevació peró el seu comandant, va repetir que només obedecia normes de la Generalitat. Goded va ser finalment capturat i obligat a fer un comunicat en el que demanava als seus partits que depusiesen les armes. La rendició de Goded va donar nous ánims a la resisténcia republicana en la resta d'Espanya. La rebelió fascista va crear un sentimentrevolucionari de resisténcia, els anarquistes, que van ser els principals responsables del fracás de la sublevació de Barceloona, es van convertir en els dominants a la ciutat, el govern catalá havía perdut tota l'autorita.
El nou cap de govern, el republicá José Giral, va repartir armes entre els partits d'esquerra i els sindicats. Els d'esquerra, van rebre 65000 fúsils, peró només 5000 amb forellat. Elsque falten estaven en el Cuartel de la Montanya, en el centre de Madrid, peró quan el govern va tratar d'apoderarse d'ells, el coronel es va negar i comena l'alçament a la capital. Joaquín Fanjul, es va posar al mandat de les tropes sublevades. Es va iniciar el setge del cuartel per part dels partidaris de la República. Finalment, el 20 de Juliol, la fortalesa va ser bombardejada i la multitud va...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guerras civiles
  • La Guerra Civil
  • Guerra civil
  • Guerra Civil
  • guerra civil
  • Guerra Civiles
  • La guerra civil
  • guerra civil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS