Guión

Páginas: 2 (405 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
Els factors de compra de productes d’alimentació en moments de crisi
INTRODUCCIÓ:
Amb el següent estudi els que es pretén és, mitjançant una enquesta, conèixer l’evolució sobre els hàbits decompra de la gent així com les seves noves tendències respecte els productes, els llocs de compra, etc.

GUIÓ:
1- Considera que en el sector de l’alimentació hauríem de tenir crisi? Li afecta d’algunamanera?
2- Actualment, segueix les mateixes pautes de compra que fa uns anys? Si es així, preveu algun canvi en el futur?
3- Quins mitjans de comunicació utilitza per estar al corrent de lasituació econòmica actual? És la mateixa en cadascun d’aquest? Veu reflectida la informació que li donen amb la realitat? A patit algun canvi arrel de les novetats?
4- En què es vasa quan ha d’escollir ellloc de compra? Ha estat i és sempre el mateix?
5- Creu que el preu, la marca, la proximitat, les promocions i la varietat de gama influeixen el l’elecció del seu lloc de compra? Quin considera queés el factor més important?
6- Es podria dir que la seva família es una família estalviadora? Segueix alguna mena de pauta?
7- A grans trets, ens podria dir quins són els 10 aliments bàsics quesempre estan en la seva cistella? Eren el mateixos fa 3 o 4 anys, o hi ha hagut algun canvi? Si es així, quins han estat el motius?
8- A l’hora de comprar un producte, es sol fixar en el preu, lesmarques, el volum o la procedència d’aquest? Considera que hi hagi algun factor rellevant?
9- Creu que aquesta situació d’incertesa continuarà molt més? Espera més canvis en aquest sector? Li agradariacanviar qualsevol cosa sobre el procés de compra d’aliments des de el punt de vista del consumidor?

CONCLUSIONS:

L’enquesta l’han respòs dues persones de entre 45-50 anys de classe mitjana.Contrastant les respostes amb els objectius específics marcats amb anterioritat, es podria dir que la majoria de preguntes si que servirien per poder fer l’anàlisi que es desitja ja que les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Guion
  • guion
  • guiones
  • Guiones
  • Guion
  • guion
  • GUion
  • guion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS