Hey hey

Páginas: 5 (1212 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
1EuropaAnticRègim:1Una economia agrícola i senyorial.1.Propietat de la terraAgricultura font riquesa, terres vinculades a nobles o Església, les governaven segons seves lleis però no les podien vendre, conjunt terres d’un senyor=senyoria territorial, tenia reserva senyorial (terres+productivesi resta territori dividit en masos cedits a serfs..2.Drets senyorialsConjunt prestacions i rendes qrebien els senyors per explotació de seves propietats.Senyor tenia senyoria jurisdiccional, funcions militars, fiscals, govern i en treia profit € amb peatges i delme (10% de collites).3.Producció insuficientEra una agricultura de subsistència de policonreu de cereals, autoconsum, quasi no comerç, producció ramadera també insufic. Escassetat aliments..4.Població estancadaEscàs creixement demogràfic,falta d’higiene i no recursos mèdics=mortalitat elevada, baixa esperança vida..5.Indústria tradicional i manufacturesProducció artesana controlada pels gremis(agrupacions artesans). Estendre treball domèstic.Durant s18 nou model producció industr. Manufactures, establiments subvencionats per l’Estat on s’elaboraven articles de luxe.6.Insuficiència transportsCamins escassos, transportsrudimentaris(carro, diligència) tb navegació marítima.7.Comerç interior i colonialcomerç interior a causa d’excassos excedents.A partir s16 comerç colonial territoris separats x mar.2SocietatEstamental:.1.EstamentsSocietat dividida en grups q no es podia ‘ascendre’, priv:clero noblesa(drets, no imposts) no priv:estat pla.2.Privilegiats.3.No privilegiats3AbsolutismeMonàrquic.1.Monarquia dret divíTenia poderabsolut, dirigia el pais com ell volia, tenien consells.2Inicis parlamentarismes18 gran bret. Holanda monarca poders limitats per parlament, tenia monarquia parlamentaria, poder executiu i legislatiu separats, parlament votava lleis.4CrisiA.R..1EsperitIl·lustracióMoviment intel·lectual europeu durant s18 q inspirà indep. Eeuu i rev. Franc., fe absoluta en raó per entendre i explicarmón..2CríticaAnticRègimil·lustrats criticaren AR proposaren divisió de poder(Montesquieu) i formularen principi de sobirania nacional(Rousseau) llibertat de consciència (Voltaire).3.Despotisme il·lustratIl·lustració arribà corts europees, sobirans intentaren experiències reformistes, apareixeren monarques il·lustrats. Racionalització d’administració, foment educació.

2Revol.Ind:1Transf. Agràries i creixemdemogr.1.Rev.agrícolaInnovacions agràries. Sistemes conreu (Norfolk, guaret) introducció màquines noves.2.Augment poblacióA causa d’augment oferta aliments, puja natalitat, esp.de vida, baixa taxa mort2Desenvolup.Indústria.1.Mecanització i sistema fabrilSubstitució treball humà per màquines, ruïna artesans, comença a produïr en sèrie (sistema fabril).2.Indústria cotoneraAnglaterra comencen a fabricarteixits de cotó, molta producció gràcies a llançadora volant, màquines filadores.3.Carbó i ferroCarbó combustible s19, màquina vapor, procés siderúrgic. Ferro per fabricar vaixells, eines,xarxes ferroviaries,etc.4.Altres sectors industr.Indústria química(tints,blanquejadors per tèxtils)I.Metal·lúrgica. Construcció.5.Nous transportsAngl.s18 millora camins, constr. Canals, ferrocarril, locomotora,vaixell vapor.6.Impuls del mercatGràcies a millora infraestructures i transport. Impuls mercat exterior i inter.7.Industrialitz. del continentS19 França,Bèlgica, industrialització basà en explotació de carbó.Alemanya desenvolup. Industr en carbó,ferro. Itàlia,Espanya economia rural poc productiva.3LiberalismeEc.iCapitalisme.1.Liber.ec.Defensa de supremacia d’individu davantestaments..2.Capital,treball,mercatEl produït és propietat privada q es concentra a burgesia i la prole la lloga per treballar a canvi de salari, propietaris intenten maximitzar el benefici, això provocava crisis periòdiques.3.Proteccionesme i lliure canviGran Bret. Partidaria del lliurecnv.(no intervenció estatal en comerç internac.)Proteccionisme defensa imposició d’aranzels a productes estrangers x encarir-los i no...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hey hey
  • HEY
  • Heya
  • Hey hey
  • Hey Hey
  • hey yo
  • HEYO
  • hey hey

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS