historia

Páginas: 18 (4483 palabras) Publicado: 19 de febrero de 2014
SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. I.E.S “Cap Norfeu” de Roses.
Història de 2n de Batxillerat.1ª Avaluació . Unitat 1 . Curs 2009-2010
NOMS I COGNOMS.....................................................................


Pregunta.1

1.a) Descriviu el tipus de font i expliqueu-ne el contingut (1 punt)
b)Digueu quin és el context històric de la font. (1' 5 punt)c) Expliqueu el paper del Partit Conservador i el Partit Liberal per una banda
“ partits dinàstics” i per altre banda els Republicans i “Altres”(1'5 punt)


Pregunta.2

2.a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració (3 punts)
b) Expliqueu com era la vida política i l' alternança en el poder: Els partits
dinàstics ; el falsajament electoral icaciquisme;el desenvolupament del
torn de partits(3 punts)
SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. I.E.S “Cap Norfeu” de Roses.
Història de 2n de Batxillerat.1ª Avaluació . Unitat 1 . Curs 2009-2010
NOMS I COGNOMS.....................................................................

Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.

Nosaltres constituïm el vertader partitconservador, que no venim aquí a satisfer passions [...];
nosaltres venim aquí posseïts, com ho han d’estar des del seu punt de vista els vertaders
polítics, que la política és l’art d’aplicar en cada època de la Història aquella part de l’ideal que
les circumstàncies fan possible; nosaltres venim abans que res amb la realitat; nosaltres no hem
de fer ni pretendre tot el que voldríem, sinó totel que en aquest instant es pugui aplicar [...]
per a l’engrandiment de la nació; i per sobre de tot això, abans i sobre tot això, hi ha d’haver,
hi ha, per a nosaltres, una idea que domina: la idea que és necessari defensar contra tot el que
calgui la Monarquia, i alçar-la, i engrandir-la, ja que és la base de les nostres institucions i de
la integritat nacional, i fer-ne alhora el fonamentdels nostres costums i de la nostra legislació.
Aquest és el fonament primordial que hem d’atendre [...].
Doneu-me una Monarquia tan robusta como l’anglesa, no discutida per ningú, i la Monarquia podrà donar tantes llibertats com la més democràtica República [...]. Entenc, doncs, la Monarquia com la base de la llibertat, i com la base entre nosaltres de totes les conquestes de lacivilització moderna. [...]


Discurs de Cánovas del Castillo, 19 de maig de 1884

Pregunta 1

a) Descriviu de quin tipus de text es tracta i digueu de què tracta.(1 punt)
b) Digueu quin és el context històric del text. (1'5 punt)
c)Analitza el segon paràgraf del text i les referències que hi trobem.(1'5 punt)


Pregunta 2

a) Expliqueu el sistema polític de laRestauració (3 punts)
b) Expliqueu com era la vida política i l' alternança en el poder: Els partits
dinàstics ; el falsejament electoral i caciquisme;el desenvolupament del
torn de partits(3 punts)

SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA. I.E.S “Cap Norfeu” de Roses.
Història de 2n de Batxillerat.1ª Avaluació . Unitat 1 . Curs 2009-2010
NOMS ICOGNOMS.....................................................................

Llegiu el text següent i responeu a les qüestions.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; a todos los
que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes
del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente
Constitución de laMonarquía Española.
[…] Art. 11. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La nación se
obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español
por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto
debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones
públicas...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia
  • el historiador y la historia
  • Historia de la no historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS