importancia musica a l'educació infantil

Páginas: 2 (333 palabras) Publicado: 16 de abril de 2013
1) Justifica la importància del treball de la música a Educació infantil.
El treball de la música a l'educació infantil és important perquè permet posar al nen en contacte amb una diversitatd'estils, formes i obres. D'aquesta manera despertarà en el nen vivències i sensacions particulars. L'educador que posa la audició fa que ocupi un lloc en les seves coses diàries i té davant dos grans monsper treballar:
D’una banda la música com a creació humana sorgida en diferents llocs i èpoques, interpretada per instruments o per les pròpies veus. D’altra banda, els infants que ja estan dotatsd'aquestes capacitats, a partir de gaudir de la riquesa musical, sinó que també la comprenen progressivament.

2) Descriu les dos principals maneres de treballar les audicions amb infants.
Segons elseducadors musicals hi ha dos maneres o formes de treballar l’audició musical dins de l’educació infantil:
 Implicant sensorialment als infants en les activitats auditives.
 Conduir les activitatsde manera que permetin un descobriment progressiu dels elements musicals que formen les obres. És a dir el descobriment de melodies, ritmes o estructures musicals.
3) Que és l’escolta compartida?Quins altres llenguatges, a banda del musical, poden afavorir aquesta “escolta compartida”?

L'activitat compartida té com a finalitat que l'infant adquireixi més fàcilment els aprenentatges quecontribueixen en el descobriment del seu entorn i experimenti vivències a través de la comunicació. També engloba les experiències que afecten al món emocional del nen.
D'aquesta tasca és fa responsableel propi educador, ja que haurà de aconseguir aquesta escolta compartida, ell mateix ha de participar en les audicions de les obres musicals amb els seus alumnes.
A banda del llenguatge musical,també tenim altres llengües que poden afavorir aquesta escolta compartida, i son:
 El llenguatge verbal, és, en una audició molt important, ja que fa moltes funcions diferents, per exemple: reclamar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Importància De Les Habilitats Socials En L'Educació Infantil
  • Importancia De La Música En La Educación Infantil.
  • Importancia Música En El Desarrollo Infantil
  • Didàctica De L'Educació Infantil
  • l'educació infantil al non
  • Accidents En L'Educació Infantil
  • Musica infantil
  • Música en infantil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS