Incompatibilidades egan

Páginas: 4 (975 palabras) Publicado: 1 de enero de 2012
Introducció:
L'educació és un dels àmbits que rep més fons públics a causa de la importància que té per a potenciar la competivitat de les nacions i la realització personal dels individus.L'escola moderna té 3 objectius que marquen el seu desenvolupament: socialitzar joves, ensenyar formes particulars de coneixement que provoquin una visió realista i racional del món i desenvolupar lespotencialitats de cada nen.

LES TRES IDEES VELLES:
La primera idea: socialització

La principal tasca de la socialització és inculcar una sèrie de normes i creences: el conjunt que constitueixla societat adulta en la qual el nen va a créixer. Les societats poden mantenir la seva identitat assolint un grau determinat d'homogeneïtat en la formació dels seus membres.

Les nostres escoles téel deure garantir que els alumnes es graduïn comprenent la societat que viuen, les seves possibilitats i el seu lloc dintre d'ella, adquireixin aptituds per a perpetuar aquesta societat i conservinels seus valors i compromisos.

En la carta VELL MOLT PROMPTE-SAVI MOLT TARD s'expressa com hauria de canviar el currículum perquè els nens aprenguessin molt més sobre les situacions de la vida real(cursos sobre perills del tabac i alcohol, sexe, vida). El coneixement de la matèria no pot substituir el “caràcter”, la sensatesa, la comunicació fàcil i oberta amb estudiants.

La segona idea:Plató i la veritat sobre la realitat

Plató defensava estudiantes que una vegada haguessin entès el món, fossin políticament actius per a canviar-lo. La seva educació era un procés orientat aaconseguir que els estudiants aprenguessin unes formes de coneixement que els proporcionés una visió privilegiada i racional de la realitat allunyada dels prejudicis i estereotips de la societat.
La tascade l'educació consisteix a connectar als nens amb la gran conversa cultural que indubtablement ja està aquí i que transcendeix la política, els entorns especials, les experiències locals i els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Incompatibilidades
  • Incompatibilidades
  • publicidad egañosa
  • incompatibilidad sanguinea
  • • Prohibiciones e incompatibilidades
  • Incompatibilidad Rh
  • LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LOS FERTILIZANTES
  • INCOMPATIBILIDAD RH

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS