informacio genetica

Páginas: 2 (373 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2013
Tema 3: Informació genètica
www.youtube.com/watch?v=aZez723Xz48

1. Quina molècula és responsable de que tinguem un color d’ulls, de cabell, etc., determinats? ADN
2. Què és l’herènciagenètica? Caràcters que heretem dels nostres pares a traves dels gàmetes.
3. Qui va ser el primer a estudiar l’herència dels caràcters? Estudiant què? Quina informació en va treure? Va ser un monjo austríacGregor Mendel. Estudiant les plantes de pèsols va descobrir que els caràcters genètics es passaven per separat .
4. Quin va ser el paper del microscopi en l’estudi de la divisió cel·lular? Es vapoder contemplar la divisió cel·lular
5. Què són els gens? On es troben? Seqüencia ordenada de nucleòtids en la molècula d’ADN que conté la informació necessària per la síntesi d’una proteïna amb unafunció cel·lular especifica.

6. De què està format l’ADN? Com són aquestes unitats? Quines bases hi ha? Formades per una subunitat nominades nucleòtids, aquests nucleòtids estan formats per ufosfat, un sucre i una base. Citocina, timina, guanina i adenina.

Doble hèlix: l’estructura formada per una doble cadena de molècules d’àcids nucleics com ADN i ARN en forma d’espiral.
Cadenescomplementaries: una cadena es complementaria amb l’altre. Sempre hi ha les mateixes parelles adenina-timina / citosina-guanina. Com son complementàries les dues cadenes porten la mateixa informacióExercici: escriu la cadena complementària de la seqüencia: ATTCCGGATCAG
TAAGGCCTAGTC
Seqüencia: ordre en que es disposen els nucleòtids
7. Descriu els processos a partir dels quals la informació de l’ADNpassa a donar una proteïna. Com es diuen aquests processos?
Transcripció: l’ADN d’un gen es fotocopia en forma d’ARNm (ARN missatger)
Traducció:
8. Busca un esquema.
9. Per què les proteïnessón tant importants al nostre cos?
10. Què ha de fer la cèl·lula abans de dividir-se? Per què?
11. Com funciona l’herència humana? Què rebem del pare i la mare?
12. Qui determina el sexe de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • UD. 5 INFORMACIÓ GENÈTICA ÀCIDS NUCLEICS I LA SEVA MANIPULACIÓ
  • Informacio
  • Informacio
  • informacio
  • Informaci
  • informació
  • Informacio
  • La genetica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS