Informatica

Páginas: 8 (1777 palabras) Publicado: 11 de enero de 2012
Fonaments d’informàtica
Grau en Enginyeria de Telecomunicació

1- INTRODUCCIÓ

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics Universitat Autònoma de Barcelona

Nota
• Els apunts dels capítols s’han extret dels documents:
– A. Prieto, A. Lloris, JC. Torres. Introducció a la informàtica. 4a edició. Edit Mc Graw Hill.2006. Hill 2006 – W. Stallings. Organización y arquitectura decomputadors. Edit Prentice Hall, 1996. – ...i apunts anteriors dels autors

Fonaments d’Informàtica

Setembre’10 - 2

1

1

Índex
• • • • • • Termes inicials Estructura funcional de l’ordinador Còmput de prestacions en l’ordinador Nivells conceptuals de descripció del computador Instruccions, programes, ... Classificació dels llenguatges

Fonaments d’Informàtica

Joan Oliver / MartaPrim Dpt de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Setembre’10 - 3

Termes inicials... (I)
• • Informació + automàtica Informàtica Computer Science, Computer Engineering Computador, ordinador
– Segons el Diccionari de la Llengua Catalana
• Màquina electrònica digital que permet el processament automàtic, l’obtenció, l’emmagatzematge, la transformació i la comunicació de la informaciómitjançant programes preestablerts

– Però en termes més informàtics segurament és millor la definició
• Màquina capaç d’acceptar dades d’entrada, efectuar operacions lògiques i/o aritmètiques, i proporcionar la informació resultant a través d’un mitjà de sortida, sense intervenció d’un operador humà i amb el control d’un programa d’instruccions prèviament emmagatzemat en el propi computadorcomputador.

– ...dada?
• Es pot definir com a conjunt de símbols emprats per expressar o representar un valor numèric, un objecte, un fet, una idea, en la forma adequada per a ser processada

Fonaments d’Informàtica

Joan Oliver / Marta Prim Dpt de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Setembre’10 - 4

1

2

Termes inicials...(II)
• Bit
– Dada elemental en l’ordinador – Unitatelemental d’informació – P t prendre d valors possibles: 0 ò 1 Pot d dos l ibl

Codi binari C di bi i

Bit = Bi Binary Di it DigitL’ordinador només treballa amb dades binàries. Per tant, l’entrada/sortida requereix de la codificació/descodificació de les dades a binari A recordar (que en informàtica)...
– – – – – – – – – – Bit 1 valor Byte 8 bits = 23 K (quilo) 210 = 10241 1Kb = 1024bits, 1KB = 1024 Bytes M (mega) 220 = 10242 = 1.048.576 1MB = 1024 Bytes G (giga) 230 = 10243 = ... T (tera) 240 = 10244 P (peta) 250 = 10245 E (exa) 260 = 10246 Z (zetta) 270 = 10247 Y (iota) 280 = 10248
Joan Oliver / Marta Prim Dpt de Microelectrònica i Sistemes Electrònics Setembre’10 - 5Fonaments d’Informàtica

Estructura funcional dels ordinadors (I)Unitats funcionals(arquitectura Von Neumann) ( q )
– Perifèrics, o unitats d’entrada/sortida. Poden ser:
• D’entrada: Teclat, ratolí, gravadora, etc. • De sortida: Pantalla, impressora, altaveus, etc. • D’entrada/sortida: memòries massives, pantalla tàctil, etc

Fonaments d’Informàtica

Joan Oliver / Marta Prim Dpt de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Setembre’10 - 6

1

3

Estructura funcional delsordinadors (II)
– Memòria interna (memòria principal)
• El programa, per executar-se, ha d’estar carregat en memòria principal • Hi sol h l haver memòria d només l t ò i de é lectura (ROM) i de lectura/escriptura (RAM) • Cada posició de la memòria s’anomena paraula i cada paraula consta d’un determinat nombre de bits. • Cada paraula ocupa una posició única i s’hi accedeix a través de la sevaadreça.

– Memòria externa (massiva, secundària)
• No tan ràpida ,q p • Guarda la informació i, quan el processador la necessita, es carrega en memòria principal

Fonaments d’Informàtica

Joan Oliver / Marta Prim Dpt de Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Setembre’10 - 7

Estructura funcional dels ordinadors (III)
– Unitat de procés (CPU)
• Unitat aritmètico-lògica (data-path)
–...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informática
  • Informatica
  • Informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS