Informe cientifico

Páginas: 5 (1226 palabras) Publicado: 14 de noviembre de 2011
Audiència del telenotícies de Televisió Badalona a la ciutat de Badalona.

Nombre
Badalona comunicació

Actualment, la televisió de Badalona no té cap informació del seguiment del seu telenotícies pels habitants de la localitat. En aquest informe es presenta la investigació de l’audiència badalonina del telenotícies de televisió Badalona. L’objectiu de la recerca és el coneixement quinnúmero d’habitants de la ciutat segueixen el telenotícies de la televisió local i amb quina freqüència el visualitzen.

Crrently. TV Badalona has not information on tracking your news for residents of the town. This report presents the investigation of the television news audience of Badalona. The aim of the research is understanding what number of inhabitants of the city after the news of the localtelevision viewing and how often.

La ciutat de Badalona, municipi de la comarca del Barcelonès, consta de 205.836 habitants dels quals 101.760 són homes i 104.076 dones. El nivell sociocultural i econòmic de la ciutat és mitjà.
La següent investigació està promoguda per Badalona comunicació, aquesta és un empresa pública que gestiona tres mitjans de comunicació en l’àmbit de la premsaescrita, la ràdio i la televisió, tenint com a finalitat expressar allò que succeeix a Badalona i als seus ciutadans. Els orígens de la Televisió Badalona es troben a l’any 2000 amb l’iniciï del funcionament de la televisió local. Des de la definitiva posada en marxa de la TDT la senyal arriba a tota la ciutat i, fins i tot, a la resta de Catalunya. El telenotícies de Televisió Badalona informe sobrela darrera actualitat internacional, nacional, comarcal i, a més, local.
L’objectiu de l’estudi és de caire comunicatiu ja que la Televisió Badalona vol conèixer quina és la part de la ciutat que segueix les noticies y si ho fan de manera habitual o ocasional, sent aquesta la hipòtesi de la investigació. Actualment no hi ha cap estudi que doni informació sobre l’audiència del telenotícies, tot ique és sabut que el 19% de la població badalonina veu aquest canal gairebé cada dia.
Per portar a terme aquesta investigació s’ha realitzat una enquesta inserida en un disseny transversal, com a conseqüència d’aquest les variables només es recullen una vegada. Aquest disseny ha estat seleccionat ja que la recerca que es realitza no necessita que es torni a repetir per comparar resultats. Lamostra que s’utilitza és de 626 habitants. Al finalitzar la investigació esperem conèixer la població aproximada que segueix el telenotícies a la Televisió de Badalona de manera habitual ( 5 o més vegades a la setmana) o ocasional (1 a 4 vegades a la setmana), i aquella que no la segueix mai.

Mètode

- Participants
Ens proposem a conèixer l’audiència badalonina del telenotícies de TelevisióBadalona; l’estudi es realitzarà, per tant, a nivell municipal. La població objecte d’estudi és aquella amb més de 15 anys, un total de 175.128 habitants. Tenint en compte un nivell de confiança del 95% i un error mostral assumit del 4%, la mostra serà de 626 habitants.
La mida de la mostra és versemblant, donat la importància de la pregunta.
Tenint en compte la hipòtesi que pretenem resoldre eltipus de mostratge emprat és a partir d’un dissenys descriptiu ja que es realitza un registre de les variables estudiades a través de l’enquesta.
A la mostra formada per 626 habitants es troben representats els estrats corresponents al gènere, l’edat i nivell d’estudis. Dos dels estrats, edat i nivell d’estudis han estat duts a terme per afixació proporcional, mentre que el gènere perafixació simple.
D’aquesta manera, l’enquesta l’han realitzat un 50% d’homes i un 50% de dones, en cada grup una representació de 313 habitants. El grup d’edat era a partir de 15 anys; participant un 17% d’habitants entre 15 i 25 anys, un 29% entre 26 i 36, un 36% entre 37 i 55 anys i un 18% a partir de 55 anys. Pel que fa al nivell d’estudis les representacions han quedat de la següent manera:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informe Cientifico
  • informe científico
  • Informe Cientifico
  • Informe cientifico
  • Un informe cientifico
  • informe científico
  • Informe cientifico
  • Informe cientifico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS