Inst. restaurante

Páginas: 29 (7082 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2010
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

Projecte elèctric per a una activitat de BAR - RESTAURANT.

PETICIONARI:

I.E.S Terrassa

Domicili social:

EMPLAÇAMENT: C/ borriana Nº 1 03821

DOMICILI PER A LES NOTIFICACIONS: C/barcelona Nº 10 08281

Febrer 2009

MEMÒRIA

ÍNDEX|Memoria..................................................................................................................| |
| 1. Objecte del treball |4 |
| 1.1 Titular de l’activitat |4 |
| 1.2 Autor del projecte|4 |
| 2. Emplaçament del local |5 |
| 3. Descripció i característiques del edifici |6 |
| 4. Reglamentació aplicable|7 |
|5. Característiques generals de la instal·lació | |
| 5.1 Clasificació de la instal·lació i justificacions |8 |
| 5.2 Previsió de cargues|8 |
| 5.2.1 Objectes de força |8 |
| 5.2.2 Receptors de força |9 |
| 5.2.3 Receptors d’enllumenat |9|
| 5.2.4 Factors de potencia |10 |
| 5.2.5 Subministrament |11 |
| 6. Instal·lació elèctrica |12|
| 6.1 Centralització de contadors |14 |
| 6.2 Derivació individual |15 |
| 6.3 Quadre de protecció |16|
|6.3.1 Descripció i característiques |16 |
| 6.4 Enllumenat d’emergència i senyalització |17 |
| 6.5 Instal·lació de protecció |17|
| 6.5.1 Descripció i característiques |17 |
| 6.5.2 Reglamentació i càlculs |18 |
|6.6 Protections ||
| 6.6.1 Protecció contra sobretensions i sobreintensitats |18 |
| 6.6.2 Protecció contra contactes directes e indirectes |18 |
| 7. Càlculs de Línies |19...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Inst
  • Inst
  • Inst
  • Inst
  • inst
  • inst
  • inst
  • Inst

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS