Introducción a la Auditoria

Páginas: 4 (831 palabras) Publicado: 15 de junio de 2014
  OBJECTIUS DE  AUDITORÍA:     FILOSOFÍA ANTÍGA FILOSOFÍA MODERNA OBJECTIUS Prevenció, descobriment d’errors, fraus i altres manipulacions. Expressar una opinió professional sobre la raonabilitat dela informació dins de les comptes anuals. METODOLOGÍA DE TREBALL Analitzaven les transaccions comptables. Revisió i avaluació del control intern de les proves que s’han de fer més amplia o més reduïdadepenent de la puntuació que donen al control intern. ABAST És el balanç de situació Són tots els comptes anuals DOCUMENT EMÈS Certificació sobre el balanç de situació Informe on es reflexa l’opiniósobre les comptes anuals RESPONSABILITAT ASUMIDA Donar per correcte i exacte el balanç de situació La raonabilitat de les comptes anuals d’acord amb principis i normes comptables generalment acceptatsi aplicats uniformement en relació amb les comptes de l’any anterior     2.- CONTROL INTERN:                     Comprèn el pla d’organització i tots els mètodes i mesures coordinats, adoptats dinsd’una empresa per salvaguardar els seus actius, comprovar l’exactitud i fiabilitat de les seves dades comptables, promoure l’eficiència operativa i fomentar l’adhesió a les polítiques administrativespreinscrites. L’auditor ha de realitzar un estudi i avaluació apropiats sobre el control intern existent, en el que es fomenta la confiança de l’auditor a l’efecte de que aquest delimiti l'abast de lesproves en les que s’han de limitar els procediments d’auditoria.                 El control intern separa el control comptable i el control administratiu:    -Control Comptable:    comprèn el plad’organització i els procediments i registres que es relacionen amb la salvaguarda dels actius i la fiabilitat dels registres comptables, és el que controla l’auditor. Estan destinats a proporcionar unaseguretat raonable de que: a) Les transaccions és realitzen d’acord amb una autorització general i específica de la gerència. b)Les transaccions és realitzen segons sigui necessari per permetre la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Introduccion Auditoria
  • AUDITORIA DEL PERSONAL Y LA INTRODUCCION
  • Introduccion A La Auditoria Financiera
  • Introduccion a la auditoria informatica
  • Introduccion A La Auditoria Informatica
  • Introducción a la Auditoria Informática
  • Introduccion a La Auditoria Basica
  • Introducción a la auditoria administrativa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS