Jhhkjh

Páginas: 3 (532 palabras) Publicado: 25 de diciembre de 2011
ESTUDI DE LA LLENGUA

1 La preposici6
[a 'ptepol?iciGi eS una; c asse 'grarnatical invariaQle. q,ue te'"corf,l il fu.nci6

r~la.9ionar siFlt!lgrn!,!~, ~\Jbor\;iina[1t"los.
-~.

::, .
.

.•.

_

~:

.

-

1.-

".

"OS6" aicasa"de ronde,'

Mira'!-8 per'I,l'flne?tra.

--'._---_......,-...

Les preposicions es classifiquen en • Preposicions febles, que son atones. •Preposicions fortes, que son toniques. • Locucions preposicionals, forrnades per mes d'una paraula.
"

Simples: cap, contra, entre, fins. malgrat, segons, Vine cap aqui. sense Ho fara malgrat la tevaoposici6.
f," , ••
--.--~.,.,-

••••••

~--

~,...~

_ •. ----0

-~

__

-~------

..•-.,.

~----_

..-- ..,.--- -

••-.-,..-.-.--"

:

,.. _ ..

",."~_

--•.-

"-

-

_~

:..-

- ..-,

_,

Compo.stes: cap a, dE1,s de, fins a
..
_.-~-~._~._---~-_-=......._-_.

---"'--_..

_---_._---------~-~

...._--

Des de Pals fins a Caionge.Provinents d'adverbis: dalt de, damunt de, sabre de, S6c dalt del cim, lIuny de la ciutat, fora de la civilitza, sota de, davant de, darrere de, dins de,Jora de, prop de, ci6, dins del silenci.vora de, lIuny de, abans de, despres de Truca'm abans de sortir.

Indiquen causa: a causa de, per causa de, per ra6 de, No hi he anat a causa de la pluja. gracies a, per culpa de Gracies a tu, heaconseguit la feina. -----_._----_._------.-- .. _-.-_ _._._ •.-.-.,.-_ -.. _ _ _._._ ,._-:-_._,_ _ _..•........ -_
~~ -.;,.~ _._~ :--~ _.~

-_

,

,..

,._

"..

Indiquen finalitat: a fi de;per tal de, de cara 8, a fi i Treballa per tal d'esta(viar. efecte de Escriu de cara a la presentaci6 dels premis. Signifiquen «malgrat algun obstacle»; 8 desgrat de, a Sortiren a desgrat del solinclement. pesar de Es maregen a pesar de les pastilles. Indiquen exclusi6: a excepci6 de, tret de, fora de
Tatham hi va anar a excepci6 de la Nuria. Tots sam a I,!s lIistes fora de la Claudia. Van...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS