Jiujitsu

Páginas: 3 (750 palabras) Publicado: 5 de noviembre de 2012
DAITO RYU AIKIJUJUTSU
HIDEN MOKUROKU
IKKAJO
IDORI
1. Shomenuchi ………………………… IPPON DORI
2. Eridori ……………………………… GYAKU UDE DORI
3. Eridori ……………………………… HIJI GAESHI
4. Nanamenuchi ……………………….KURUMA DAOSHI
5. Kubijujijime (en tirant)...………… SHIME GAESHI
6. Kubijujijime (en poussant)……… KAKAE JIME
7. Eridori + Shomenuchi …………… KARAMI NAGE
8. Ryotedori …………………………... KOTE GAESHI
9. Ryotedori…………………………... NUKITE DORI
10. Ryotedori ………………………….. HIZA JIME

HANZA HANDACHI
1.
2.
3.
4.
5.

Katatedori (tirer)…………………
Katatedori (pousser)………………
Ryotedori (pousser)………………
Kubierijime………………………
Ryotedori (tirer) ………………….

HANNI NAGE
URA OTOSHI
IZORI
KATA OTOSHI
IRIMI NAGE

TACHI AI
1. Shomenuchi …………………….. IPPON DORI
2. Nanamenuchi …………………… KURUMA DAOSHI
3. Eridori …………………………..GYAKU UDE DORI
4. Kubijujijime ……………………. KOSHI GURUMA
5. Eridori + shomenuchi …………. KARAMI NAGE
6. Sodedori (tirer) ………………… URA OTOSHI
7. Kubierijime ……………………. OBI OTOSHI
8. Ryosodedori ……………………KIRI GAESHI
9. Ryotedori ……………………… KOTE GAESHI
10. Ryotedori (pousser / tirer) …… SHIHO NAGE (omote /ura)

USHIRO DORI
1.
2.
3.
4.
5.

Eridori …………………………
Ryokatadori …………………...
Ryohijidori…………………….
Koshidakudori …………………
Katadakudori (erijime) ………

TACHI ERI DORI
RYO KATA HINERI
RYO HIJI GAESHI
KAKAE JIME DORI
KATA OTOSHI

NIKAJO
IDORI
1. Shomenuchi ………………………….
2. Shomenuchi………………………….
3. Nanamenuchi ………………………..
4. Seiza …………………………………..
5. Katatedori …………………………….
6. Kubijujijime ………………………….
7. Sodedori ………………………………
8. Chudantsuki …………………………
9. Chudantsuki…………………………
10. Munadori …………………………….

KOTE ZUME
GYAKU DASUKI
HIJI KIJIKI
KO HA GAESHI
SHUTO ZUME
KUBI HINERI
KOTE GAESHI
KATA HA DORI
KAMATE ZUME
GYAKU GOTE

HANZA HANDACHI
1.
2.
3.
4.
5.

Katatedori……………………………
Jodantsuki ……………………………
Shomenuchi …………………………
Ushiroeridori ………………………..
Ryotedori …………………………….

SHUTO ZUME
KOTE GAESHI (*4)
SUSO BARAI
HIJI KUJIKI (*5)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jiujitsu
  • Jiujitsu Brasilero
  • Jiujitsu

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS