jqfkbñeilefilm23rt

Páginas: 6 (1371 palabras) Publicado: 14 de abril de 2013
Revolució Francesa i Romanticisme

El documental recull una sèrie de fets històrics que s’inspiren en els ideals de la Il·lustració:
CRÍTICA A LA MONARQUIA ABSOLUTA (definiu què és i relacioneu-la amb el tret de la consciència històrica: pp 129-130)
La concepció històrica del moment es fonamentava en la noció de progrés. Creu en la capacitat il·limitada de perfecció de l'home i de lahumanitat.La ciència i la tècnica asseguren el progrés material i l'educació i la il·lustració asseguren el procés moral. Aquest progrés esta frenat per l'Antic Règim. Contra aquest, es fan una serie de critiques. Una d'elles és la critica a la monarquia absoluta.
La monarquia absoluta és un tipus de monarquia basada en el principi de què el sobirà( rei, emperador...) té el poder absolut. L'il·lustraciócriticava (=anava en contra) d'aquesta monarquia, ja que exercia el poder sense comptar amb el poble.

INDEPENDÈNCIA DELS EEUU ( per què és rellevant aquest fet històric?)
Va mostrar que era possible altre mode de govern respectuós de els drets fonamentals de les persones. Els monarques europeus resistiràn aquestes transformacions unint forces per oposar-se i reprimir els intents de canvis demoviments socials. El procés iniciat amb la revolució culminarà en el segle XIX amb el asentament de les monarquies constitucionals o repúblicanes de Europa.

MONARQUIES CONSTITUCIONALS I REPÚBLIQUES ( assenyaleu la diferència respecte a la monarquia absoluta)
Mentre que la monarquia absolta, és el sobirà qui te el poder absolut. No existeix cap divisió de poders, ja que la font d'ells és elmateix sobirà i aquest no ha de respondre davant ningú pels seus actes. En la monarquia constitucional, el rei es considerat cap d'estat però és el primer ministre o el president del govern, electe democràticament per mitjà de les eleccions directes o indirectes, el cap de govern.
Podríem diferenciar també república en no coexistir monarquia i govern democràtic sinó que com únic poder trobem elgovern democràtic.
CRÍTICA A L’ESGLÉSIA ( doneu compte de l’actuació de l’Església en el camp polític, social i científic durant la modernitat)
Defensora de poder reial i en contra de les noves idees de la il·lustració. Succeirà una desamortització de els bens de l'eglésia. La protecció social que exercirà l'església es va veure superada per el context econòmic, polític. Sofriràpersecució, execusions...

NOCIÓ D’INDIVIDU ( què són els drets naturals esmentats al documental, relacioneu-los amb l’autonomia de la Raó, pàg 129)
Llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per garantir-li una vida digna. Aquests drets naturals son accessibles per la raó, la raó es la raó que segueixl'experiència, s'aplica el mètode genètic: recompondre el pensament amb idees simples, la percepció amb seus accions, la societat amb individus. És la "llum" que difumina la obscuritat i permet alls homes millorar la seva condició material gràcies al desenvolupament de les ciències i de les tècniques així com reformar la societat.
Les conseqüències polítiques d’aquest fet històricsón resumides al documental en tres idees:
SOBIRANIA POPULAR ( definició del concepte i destaqueu les aportacions més importants dels pensadors il·lustrats, pàg 131)
Fa residir la sobirania en el poble, que estaria format per la totalitat del cos social, en especial pels humils i que nomes podria expressar-se mitjançant el sufragi universal.
Aportacions:
a) Montesquieu:Proposa la separació depoders com a condició de garantia de les llibertats personals i defensa davant el despotisme arbitrari absolutista. Impossibilitat de política sense la diferencia i el joc del pacte i la defensa de la llei positiva com a manament de la voluntat raonable.
b)J.J.Rousseau: El contracte social: pacte social entre iguals subordinat a la voluntat general.
c)J. Locke: Fonamenta el liberalisme...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS