Juasjuas

Páginas: 4 (878 palabras) Publicado: 4 de marzo de 2013
Coneixement científic i la tecnologia
Ciència: coneixement el més objectiu possible que intenta explicar els fets, teories, lleis, hipòtesi...

* Coneixement ordinari basic, que te tothomsobre les coses del mon. Coneixement dels fets concrets que es basa fonamentalment de la nostra experiència dels nostres sentits. Es molt subjectiu; intervenen els nostres gustos, preferències,interessos...

* Mites i religió Els mites son histories que també expliquen el perquè de les coses a traves d’imatges, producte de la imaginació. Per exemple, la mitologia grega quan cau un llamp,dona una explicació Zeus està enfadat.

* El coneixement científic es modificable. Característiques:
1. Sistemàtic coneixement ordenat
2. Analític es pot separar en parts
3.Especialitzat cada ciència estudia un aspecte de la realitat determinada
4. Clar i precís S’ha d’explicar comprensible i detalladament. Max. Claredat i exactitud.
5. Demostrable i contrastable elque defensa s’ha de poder demostrar, justificar-ho amb un raonament.
6. Crític i progressiu tot el que es diu en ciència es revisable. Tot esta sotmès a critica.
7. Predictiu i útil Es potpreveure i pot ser de mes a menys profit.
8. Metòdic qualsevol ciència segueix un mètode per investigar.

Problema de la demarcació Com distingir ciència del que no es ciència. Elsneopositivistes eren qui es van plantejar aquest problema a principis del segle XX. “perquè un coneixement sigui científic ha de ser variable”. Va haver un filòsof que ho va contradir Popper: Un judici universales pot verificar indirectament mitjançant un raonament inductiu. Ex: veiem moltes pomes verdes i intuïm que totes ho són.
Popper Lleis científiques no son verificables, perquè no ho hem comprovattot. “probable sí, segur no”. Popper proposa un altre criteri: un coneixement es científic si es FALSABLE: el nivell de la demarcació es la falsabilitat
FALSABLE: Si sabem el que havia de passar per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • juasjuas
  • Juasjuas
  • Juasjuas
  • Juasjuas
  • JUASJUAS
  • Juasjuas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS