Karl marx

Páginas: 9 (2107 palabras) Publicado: 14 de marzo de 2012
rxKARL MARX (1818-1883)

1. Mètode per interpretar la realitat: la dialèctica.

Marx va ser fidel a Hegel en la idea que la realitat és dialèctica, que cada moment porta a dins seu el germen de la pròpia negació i condueix necessàriament al pas següent. Però va invertir el pensament hegelià pel que fa a la relació entre el món material i el del pensament, mentre Hegel va defensarl’existència d’una raó autònoma i conductora de la realitat, Marx defensà la idea contrària.
Per a Marx l’ús correcte del mètode dialèctic ha de situar-se en la comprensió de les contradiccions de la vida material en les persones, i de com aquestes contradiccions determinen la nostra manera d’avançar i el de les nostres idees.
En conclusió podem dir que la inversió que Marx fa de Hegel consisteix en usarla dialèctica en l’àmbit de la praxi envers d’en el de l’esperit. Són les condicions materials de l’existència les que determinen l’esdevenir i no la consciència.

2. Com és l’ésser humà? El treball l’humanitza o l’aliena:

Per a Marx no existeix una essència humana en general: l’home es fa a si mateix.
L’ésser humà és un ésser:
* Material, no metafísic dins la vida natural(intel·lectual, plaer,...)
* No acabat, es fa a si mateix, desenvolupament constant, dinàmic
* Històric: ell és el protagonista de la història, la fa
* Actiu i pràctic: la praxis és l’activitat humana
* Gwsg

a. L’humanitza: característiques de l’ humanisme de Marx
Així doncs, parlam d’un humanisme:
* Ètic (s’entén l’home com a valor absolut)
* Ateu (si Déu és l’amo, l’home hade ser a la força esclau)
* Materialista (tot es resol aquí a nivell d’història i de matèria)
* Econòmic (la història s’explica)
* Feqwe

b. L’aliena: l’alienació:

Per a entendre la història humana cal estudiar de manera prioritària la manera com transformem la natura, i és en aquest estudi en el que Marx descobreix una constant que esdevé, segons ell, el fet fonamental queha determinat la nostra història: l’alienació.

i. Definició

Per a Marx, el significat prioritari de la paraula alienació està relacionat amb el món del treball, i es refereix al procés pel qual l’activitat humana i els productes d’aquesta activitat escapen del control de l’ésser humà i el dominen.
Per a que la relació home-natura resulti enriquidora l’activitat humana hauria derespondre a unes necessitats pròpies al servei de les quals es posa la capacitat de treball. A més, els individus haurien de poder decidir sobre el resultat de la seva activitat.
Tanmateix, si estudiem la història humana, ens assabentem que tant aquesta activitat transformadora com els seus productes esdevenen per a la majoria de les persones una realitat aliena i sovint opressora.
L’origen del’alienació es troba invariavblement en el fet que, sempre hi ha agut individus que s’han apropiat d’una part de la natura o de les eines per transformar-la.

ii. Com és a Hegel, Feuerbach i Marx?

http://pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/alienacion.htm

iii. Quines són (ideològica, filosòfica, econòmica, política, religiosa) i explicació.
* Alienació econòmica: Segons Marx,l’apropiació introdueix una fractura entre les classes socials, entre els qui posseeixen i els qui s’han vist desposseïts, que no poden satisfer les seves necessitats recorrent a la natura, i l’única possibilitat que els queda és posar la seva capacitat de treball a disposició de l’altre. Marx ens diu que les ideologies són fruit de ylñes estructures socials, i aquestes, de les relacions deproducció. L’alienació econòmica, es tradueix així en sistemes alienants.

Des d’aquesta perspectiva, l’èmfasi dels il·lustrats en les idees de llibertat i progrés no seria més que el reflex ideològic de l’ interès burgès en la llibertat de mercat i en el progrés de la industria i el comerç. Marx ens mostra en diversos àmbits les manifestacions d’una situació alienada:

* Alienació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Karl marx
  • Karl marx
  • Karl marx
  • Karl Marx
  • Karl Marx
  • karl marx
  • Karl Marx
  • karl marx

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS