La Concepció Del Món I Ideologia

Páginas: 4 (848 palabras) Publicado: 9 de enero de 2013
Filosofia: resum-esquema
La concepció del món i ideologia
Durant l’historia de l’espècie humana en les explicacions sobre la naturalesa i la societat era de caràcter mític. A Grècia va néixer eldiscurs racional en el segle VII aC, en contra del discurs mític.
Els filòsofs van començar a escriure discursos racionals sobre la realitat, i la van intentar entendre d’una manera crítica i racional.Buscaven explicacions lògiques dels fenòmens naturals i van inaugurar una tradició de dubte, de crítica racional i de revisió de les teories que es mantenen durant més de dos mil anys.
Els primersfilòsofs grecs van ser també els primers científics, això va fer que la filosofia i la ciència s’unifiquessin, però actualment la filosofia ja no pretén ser una explicació de la realitat, i ha deixataquesta funció a la ciència.
Els discursos racionals no només van pretendre expressar i explicar aspectes reals, sinó que van forjar unes noves concepcions del món, una visió global contraposada aldiscurs mític.

La concepció del món

La concepció del món és un conjunt de respostes sobre la realitat, buscant un sentit, tracta sobre la societat, la naturalesa, la història, les causes delcanvi històric, i moltes altres coses del món.
La concepció del món té una part teòrica i una pràctica. La part teòrica està formada per un conjunt d’afirmacions sobre la naturalesa de la vida. La partpràctica està constituïda per un conjunt de judicis de valor i de normes de comportament.
Aquestes dues parts, la pràctica i teòrica, es troben conjuntament relacionades a través de qüestions com ladel sentit de la vida o de la mort...
Les respostes a aquestes preguntes serveixen de pont d’unió entre les explicacions teòriques i les normes pràctiques.

La ideologia

La ideologia és u conjuntd’idees generals on pretén explicar raonadament sobre el que hi ha i sobre el que succeeix, i com cal fer-ho. En tot això, no ho fomenten els elements sobrenaturals, com fa el discurs mític, sinó...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hamlet I La Concepció Platònica De La Vida I La Mort
  • SALUT AL TERCER I QUART MÓN
  • Principis concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolars,
  • Concepció dualista i monista
  • Breu historia del món cap 3 i 4
  • Revolucions i protestes al món islàmic de 2010-2011
  • El Tercer Món, La Descolonització D'Africa, I W.W.Rostow I El Context Històric De 1960
  • Ideologia poder i educación

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS