La Retribució Dels Factors I El Mercat De Treball

Páginas: 7 (1674 palabras) Publicado: 3 de mayo de 2012
TEMA 6: LA RETRIBUCIÓ DELS FACTORS I EL MERCAT DE TREBALL
1. La distribució de la renda i el mercat de treball
La renda: són les retribucions que rebien el factors de producció en forma de salaris, lloguers i rendes de la terra i interessos i beneficis.
Distribució de la renda: És la manera com es reparteix la renda entre els propietaris dels factors de producció.
La distribució de larenda depèn de dos factors:
a) Les diferències salarials: si hi ha moltes diferències entre els salaris que cobren les persones, la distribució de la renda serà molt desigual.
b) El repartiment de la riquesa: si hi ha un percentatge gran de persones que no tenen accés a la riquesa, també hi haurà una distribució de la renda poc equitativa. Entenen per riquesa el conjunt de actius físics(màquines, edificis, instal·lacions, etc.) i financers (bons, obligacions, accions, etc) que posseeixen les persones. És el patrimoni personal.
La distribució de la renda es pot estudiar des de diferents perspectives:
a) Distribució funcional de la renda: es aquella que es realitza entre els propietaris dels factors productius. És la que estudiarem en aquest tema.
b) Distribució sectorial: esla que és fa entre els sectors industrials bàsics (primari, secundari, terciari)
c) Distribució geogràfica: es realitza entre regions, províncies, comunitats autònomes.
d) Distribució personal: entre les persones. Per exemple, la renda per càpita.
2. El mercat dels factors productius: la retribució dels factors productius, com a criteri general, és igual al valor que aporten quans’utilitzen.
3.1. El mercat de treball: el preu del treball (salari) s’estableix en el mercat de treball mitjançant la interacció de l’oferta i la demanda igual que en el mercat de béns i serveis (com ja sabeu)
La demanda de treball: és la quantitat de persones que estan disposats a contractar les empreses per a cada nivell de preus. El salari puja, les empreses estaran disposades a contractarmenys persones; si el salari baixa, les empreses contractaran més.
Definim salari monetari: és el conjunt de retribucions, dineràries o en espècie, que reben els treballadors en la seva prestació per compte de l’altri (W/P) El salari real és El salari monetari o nominal (W) dividit pels preus (P).

Exemple: una persona cobra un salari monetari de 1000 € al més, si el preus han augmentat en un3% digues quin salari real cobra.
Resposta: 1000/1,03 = 970,87 € Per tant, el que hem fet és treure al salari nominal o monetari l’efecte de la inflació.
La demanda de treball depèn dels següents factors:
1. El salari, quan més alt les empreses contractaran menys persones; quan més baix, les empreses contractaran més persones.
2. La productivitat. Les empreses poden pagar salaris mésalts o contractar més treballadors si la productivitat augmenta.
Treballador | Salari per hora | Producció | Cost unitari |
1 | 27 | 9 | 3 |
2 | 16 | 4 | 4 |
3. Els preus dels béns i serveis que es produeixen. Si pugen de preu el habitatges, les empreses voldran vendre més i contractaran més treballadors.
Oferta de treball: és la quantitat de hores que estan disposats a treballar lespersones a cada nivell de salari. Els treballadors han de triar entre hores de treball i hores de lleure. És a dir, les hores que dediquen a treballar no les poden dedicar a lleures. Per tant, el cost d’oportunitat d’una hora de lleure és una hora de treball. Si la retribució (salari) d’una hora de treball augmenta, el cost d’oportunitat d’una hora de lleure augmenta i els treballadors estarandisposats a treballar més. Numèrica, si el salari hora és de 30€, aquest serà el cost d’oportunitat del lleure és a dir 30€. Si el salari hora pugés a 40€ el cost d’oportunitat del lleure augmenta a 40€ per tant, les persones desitjarien treballar més. Resumim, la corba d’oferta de treball tindrà pendent positiva.
L’equilibri de mercat: es donarà en aquell salari per al qual la quantitat oferta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mercat de treball i el dret laboral
  • Treball desigualtat mercat treball
  • El Mercat De Treball A La Ocde I A Espanya
  • El mercat de treball en l'OCDE i a Espanya
  • MERCAT DELS ENCANTS
  • La bretxa digital i la desigualtat en el mercat de treball
  • mercat de treball
  • MERCAT I MACROENTORN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS