le corbusier

Páginas: 7 (1624 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2014
L’art clàssic: Grècia
Urbanisme i arquitectura
Escultura

Mapa de la civilització hel·lènica

Marc geogràfic i cultural; península de l’Àtica (Atenes), la península del
Peloponès (Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor (Milet) i les illes
del mar Egeu. També els territoris mediterranis colonitzats pels grecs: Sud
d’Itàlia i Sicília (Magna Grècia), i el litoral mediterranide les actuals França
(Massàlia) i Catalunya (Empúries).

Després de l’art de les civilitzacions cretenca i mecènica,
l’art grec es divideix en tres etapes:

Arcaica

(S.VII-475 aC)
Es fixen els estils
arquitectònics i
s’inicia l’evolució
artística grega.

Clàssica

(475-323 aC)
Entre la fi de les
guerres mèdiques i la
mort d’Alexandre.
Moment de màxima
esplendor artísticagrega.

Hel·lenística

(323-31 a C)
Grècia exporta el seu
art als regnes
orientals formats
després de la mort
d’Alexandre i fins que
és conquerida per
Roma.

Tota la cultura i art d’occident han estat marcats pel llegat clàssic, que és
la base més sòlida de la civilització occidental.
Conceptes com home, natura, raó, harmonia i bellesa, pilars de l’art grec,
han estat presents enl’evolució de l’art europeu al llarg de tota la història.
Síntesi de les característiques de l’art grec és la frase de Protàgores:
“L’home és la mesura de totes les coses”.

Urbanisme: La construcció de la democràcia
Tres factors van condicionant l’urbanisme grec:
e) Caràcter independent de les polis
f) La topografia muntanyosa del terreny
g) La introducció de la democràcia a AtenesAcròpolis: zona alta i fortificada. Contenia edificis sagrats.
Àgora o plaça pública: celebracions, assemblees públiques, transaccions
mercantils o administració de justícia.

Hipòdam de Milet projectà la
reconstrucció de la seva ciutat el
475 aC. La ciutat tenia un traçat
ortogonal de carrers rectilinis que
es creuaven en angles rectes. Es
volia integrar política, urbanisme i
geometria en unasocietat
igualitària. Va servir de model a
ciutats posteriors.
Aquest espai al servei del ciutadà
tenia en compte l’escala, les
dimensions, la perspectiva, la
funcionalitat dels edificis i la seva
relació amb l’espai que els envoltava.
Tot plegat significa que l’urbanisme
va néixer a la Grècia clàssica.

Característiques de l’arquitectura grega:
• Arquitravada: estructura dels edificisbasada només en
línies horitzontals i verticals.
• Cerca l’harmonia visual.
• Feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la
monumentalitat.
• Dóna forma artística a l’exterior dels edificis i els
classifica en ordres.
• Materials més usats són pedra i marbre.
• Tipologia: temples, teatres, àgores, gimnasos i estadis

L’ordre arquitectònic sorgeix de la necessitat de fixar
una relació entrecada una de les parts de l’edifici. En
l’època clàssica grega l’ordre fixava la relació entre
l’element que sustenta, la columna, i el sustentat, la
llinda o arquitrau.

Entaulament

Part superior d'una construcció
que consta de tres elements:
cornisa, fris i arquitrau.

Frontó

Element triangular a la part alta
del temple

Columna

Element arquitectònic
de suport, generalmentde secció circular.
Consta de tres
elements: base (menys
el dòric), fust i capitell

Base

Element esglaonat
que eleva el temple
del terra
Documental

Ordres arquitectònics: Dòric, Jònic i Corinti
frontó

entaulament

columna

estilòbat
estereòbat

Parts de l’ordre dòric
timpà
frontó
cornisa
entaulament

fris (tríglif i
mètopes)
arquitrau
capitell

columnafust
estries
d’aresta viva

estilobat

estereobat

Els tres ordres grecs

Documental

Arquitectura religiosa
El temple servia per guardar la imatge de la
divinitat. Primer eren de fusta, fins al s.
VII aC que es començaren a fer de pedra.
La forma més comuna deriva del mègaron
micènic, estructura rectangular dividida
en 3 espais:
• Pronaos, entrada que precedeix l’accés al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Le Corbusier
  • Le Corbusier
  • Le Corbusier
  • le corbusier
  • Le Corbusier
  • le corbusier
  • Le corbusier
  • Le corbusier

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS