Ledarskap

Páginas: 4 (848 palabras) Publicado: 18 de enero de 2012
A) Det finns få kvinnor i ledarskapstoppen på grund av att kvinnor inte vill vara ledare

Enligt mig så innehåller detta påstående även svaret. Genom att betrakta kvinnor som en homogen grupp medett ointresse för ledarskap borde detta även innebära att alla kvinnor borde besitta mer eller mindre liknande egenskaper just på grund av sin könstillhörighet. En förlängning till denna myt kan varauppfattningen om vad som är kvinnliga och manliga egenskaper. Till de befästa ideérna om kvinnliga egenskaper hör sårbarhet, medkännande, omhändertagande och öppenhet. Egenskaper som inte direktefterfrågas i ledande positioner utan där efterfrågas oftast de ”manliga” egenskaperna såsom resultatinriktad och oberoende.

Min teori är att eftersom det påstås att kvinnor inte besitter dessa viktigaledarskapsegenskaper är risken att de inte heller tror att de platsar i dessa positioner, självklart så anställer inte heller ett företag eller en organisation en person som inte besitter deegenskaper som tros krävas för ett effektivt ledarskap. Även om de ”kvinnliga” egenskaperna oftare hittas hos kvinnor än hos män så är detta långt ifrån hela sanningen eftersom det finns många kvinnor med merså kallade manliga egenskaper och vise versa, dessutom använder vi alla olika egenskaper i olika situationer (Due Billing & Alvesson, 2000).

Studier inom vård och omsorg där kvinnor äröverrepresenterade och där ett större antal kvinnliga chefer kan påträffas anser jag ger stöd för denna teorin. Inom dessa yrken krävs nämligen ”kvinnliga egenskaper”. Kan det vara så att kvinnor lydigt söker sigtill de branscher som de tilldelas av samhället grundat på konservativa uppfattningarna om våra könsbundna egenskaper? Om det nu skulle vara så att färre kvinnor vill vara ledare så anser jag alltsåatt detta beror på samhällets uppfattning och syn på ledarskap som något som kräver ”manliga” egenskaper och kvinnors påstådda avsaknad av dessa snarare än på ett ointresse hos kvinnor.

B)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS