Levántate y resplandece

Páginas: 2 (293 palabras) Publicado: 28 de enero de 2011
LEVÁNTATE Y RESPLANDECE
CfmT C#m7 Eó A6/s

LetrayMúsica: ruLIÁN COLLAZOS FfmT

): e o @

Fffi
d6
\-l

iffi
56¡ t
\t=---lt-=--.-/

INTROCfm

ffii
VERSO: A-bre fus puer-tas,

A ffi
ffi

F#m7

Cfm

E

ffi
ffi

Ettm

ffií

Fffi

por-quetu a - ma-ne-cer lle - gó; tu solhoybri- lla,

FfmT

Cfm

ffi
ffi

ffi H]]fl

B Éffi H#

A

ffi

tu luznun - ca sea-pa-ga - rá.

SoyTu Sal-va-dor, SoyTu Re-den-torquiente

O2006AlientoInc copyrightsecured. Usedby permission Intemational All rightsreserved.

c#ffi
l.l..|#

B

4adde

Ittttr

Fffi
e-res fuer - te enffi
PRE-CORO:

' ffi fu
H1+{

E

Pf,m/E HH

da se-gu-ri - dad,

F#m n¡nü. AmajT Ff,m/A F*m/B E/B

6#¡¡ pf¡n7g# Ffim/ts EIB

4adde

f fi ff i ffií ffi iffiEffim-iffi ¡ffi iffi ffi r:-3--¡
r3
es - truen - do ce - les- tial-

Am
i9-o Ftffn

E
o@

Ffm ffi HH

A

B

5U

H

CORO:3--

ffi H+fH

r-3--¡
ta

ffií

Iffi HfiN
a31.

r-3-r

y

res - plan-de- ce hoy

r3-¡

r-3-r

,]* l

4addl
&

Mi Po - der r-3----r

F#m

A
xoo

B

ffi
de ce,

ffi

FFFFH

ttttu

Fffi
-¡3--¡
clo

Iffi Htffl
r-4---r

--y'nl

T3 ¡
le-ván-ta

en lasnessin te - mor r-3

bri-lla- rás, r-3--r

r3r

r-3--r

A í9ñ9

A9A
ff*

Amaje
H
xo @

c#m

E

A
xoo

Füm7

ffi

ffi l.]']#

HlHffi*'
FI.FI.H

iffi

Frtff|
ffi

EttrII

ffi ffi

E
o@

C#m7

Hm |'.|..|#
üllll

ffi H4+f,

E6

F#m7

iffií H]]fl

ffi
ffi

Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Levantate
  • levantate
  • Levantate del pecado
  • Levantate y brilla
  • Levantate Y Anda
  • Joven levantate
  • Levántate y brilla :)
  • Levantate con prontitud

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS