Los J

Páginas: 6 (1273 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2012
FISIO I FUSIO NUCLEARS

Fissió nuclear-

La fissió és la divisió d’un nucli atòmic pesat (Urani, plutoni, etc.)en dos o més fragments causat pel bombardeig de neutrons, amb alliberament d’una enorme quantitat d’energia i diversos neutrons.

Quan la fissió té lloc en un àtom d’Urani 235es observa el seu triple fenomen;

- Apareix una quantitat d’energia, elevada en 200MeV que es tradueixen pèrdua de massa.

- Els productes de ruptura (300 o´400)són radioactius. La seva presència explica els efectes d’explosió d’un artefacte nuclear.

- Cada nucli fisionat emet 2 o 3 neutrons que provoquen el fenomen de reacció en cadena i expliquen la noció de la massa crítica.

S’observa el mateix fenomen de fusió en el plutoni 239 (artificial) i en l’Urani 233 (artificial).
Ambdós esfabriquen a partir del Tori.

Els nuclis es denominen nuclis flexibles.

Perquè es produeixi la fissió fa mancada que el neutró incident reuneixi unes condicions determinades.

Per a actuar sobre l’Urani 235 i 233 i el Plutoni 239, el neutró ha de ser un neutró tèrmic amb una energia de l’ordre 1/40 eV, la qual cosa respon a una velocitat de 2 Km/s.

L’Urani 238 és igualment fissible però ambneutrons ràpids l’energia dels quals és 1MeV.

Fusió nuclear

La fusió de determinats nuclis d’elements lleugers és un dels dos orígens d’energia nuclear, sent l’altra, l’abans citada.

En la fusió intervenen els isòtops d’hidrogen (deuteri, triti).

Quan es fusionen els nuclis d’aquests isòtops s’observa l’aparició d’energia que procedeix de la perduda de massa, d’acord amb la relació deEinstein E = m.c2

. La fusió dels àtoms lleugers presenta dificultats especials tant des del punt de vista teòric com del tecnològic.

Això ocorre per estar els nuclis carregats positivament.

La fusió i la fissió nuclear

Trobar recursos energètics gairebé inesgotables, barats i no contaminants ha estat un afany de l’home gairebé des del primer moment de la revolució industrial.
Elgran salt quantitatiu el dona el descobriment, cap a l’any 1938-1939, - per Otto Han a Alemanya - és a dir, la separació del nucli d’un àtoms en altres elements , alliberava gran quantitat d’energia.

Desgraciadament aquesta energia, a pesar del seu rendiment, és també altament perillosa- recordar el nexe que uneix a Hiroshima i Nagasaki, i el desastre de Chernobil-.
L’alternativa del futur és lafusió nuclear.

Les diferències entre la fissió i la fusió nuclear són;

Per la fusió nuclear, un nucli pesat com l’Urani 235, és divideix generalment en dos nuclis mes lleugers a causa de la col·lisió d’un neutró (recordem que un àtom es compon d’electrons, neutrons i protons).

Com el neutró no té càrrega elèctrica travessa fàcilment el nucli de l’Urani.

Al dividir-se aquest, alliberamés neutrons que col·lisionen amb altres àtoms d’Urani creant la coneguda reacció en cadena de gran poder radioactiu i energètic.

Aquesta reacció es produeix a un ritme molt accelerat en les bombes nuclears, però és controlat per a usos pacífics.

Per contra, la fusió és la unió de dues nuclis lleugers en un més pesat, obtenint de l’ordre de quatre vegades més energia que en la fissió.Mentre que la fissió nuclear es coneix i pot controlar-se bastant bé, la fusió planteja el següent gran inconvenient, que fa que continuï en fase d’estudi, encara que entrant en el segle XXI s’espera resoldre:

Perquè la reacció de la fusió sigui possible cal vèncer la repulsió electrostàtica entre dos nuclis igualment carregats; això és, a l’existí nuclis atòmics amb igual càrrega, i en virtut delprincipi que les càrregues iguals es repel·leixen, cal aplicar una gran energia per a aconseguir la unió de les mateixes.

Això s’assoleix gràcies a la calor aplicant temperatures de milions de graus. El problema esmentat prové de la dificultat de trobar un reactor que aguanti aquesta temperatura.

Amb aquesta calor es crea un nou estat de la matèria, el plasma, en el qual es dona un absolut...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • J
  • J
  • los j
  • J
  • J
  • J
  • J
  • J

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS