Màquines tèrmiques

Páginas: 6 (1283 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2015
MÀQUINES TÈRMIQUES
LES MAQUINES TÈRMIQUES
Les màquines tèrmiques transformen l’’energia tèrmica en mecànica i viceversa. La majoria de vehicles funcionen amb motors tèrmics.
Motors tèrmic: Transforma la calor o energia tèrmica en moviment o energia mecànica.
Classificació:
-Màquines generadors d’energia tèrmica (motor)
Combustió interna: Es fan a la mateixa màquina.
Alternatives: CicleOtto.
Rotatives. Cicle Diesel.
Combustió externa: No està al mateix lloc que la màquina.
Alternatives: Moviment rectilini.
Rotatives: Moviment circular de rotació.
MAQUINES TÈRMIQUES DE COMBUSTIÓ EXTERNA
Màquina de vapor alternativa
Molt important durant la revolució industrial. Va substituir les rodes hidràuliques. Papin, Savery, Newcomen... van contribuir a l’evolució cap a la maquinade vapor, finalment s’atribueix a watt.
Funcionament
Formada per:
Caldera: Convertir aigua en vapor a través de l’escalfor de la combustió de carbó.
Distribuïdor: Fa que el vapor entri en un altre extrem.
Cilindre: Lloc per on es desplaça l’èmbol.
Regulador: Va adaptant l’estructura del vapor per mantenir la velocitat de la màquina constant.
Màquina de vapor rotativa, turbina devapor. Actualment s’utilitza per produir energia elèctrica en centrals termoelèctriques.

A mesura que el vapor passa per les turbines vacedint la seva força, perd pressió i augmenta el seu volum, el ф de la turbina augmenta.


Turbines:
D’acció: Rodets mòbils.
De reacció: Rodets fixes,redirigeixen el vapor cap als àleps dels rodets mòbils.
Un cop hem extret l’energia del vapor el condensem--- aigua calenta que torna a entrar a la caldera per obtenir vapor altre cop.
MAQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNAALTERNATIVES
Motors d’encesa per guspira, cicle Otto.
Motor de 4 temps
1r Temps Admissió
El pistó comença al seu punt més elevat PMS, s’obre la vàlvula d’admissió, entra aire + benzina, per efecte succió en anar elpistó cap abaix – PMI. Actualment el sistema d’injecció és controlat per un microprocessador que ajusta la quantitat de benzina a la velocitat, abans ho feien elscarburadors.
2n Temps Compressió
Les vàlvules d’admissió i escapament estan tancades. El pistó va pujant des del PMI al PMS, comprimeix la mescla.
3r Temps Explosió
Amb el pistó al PMS, la bugia provoca una guspira fent que exploti la mescla. És l’unic temps del cicle que el pistó dona energia, va des del PMS – PMI.
4t Temps Escapament
S’obrela vàlvula d’escapament, el pistó va pujant des del PMI fins al PMS i va expulsant tots els gasos de la combustió.

Motor de 2 temps
⃝Fa 4 temps dos a dos.
⃝No té vàlvules té forats anomenats espiralls.
1r Temps
Fa l’admissió i la compressió a la vegada. El pistó puja des de el PMI – PMS. Al pujar el pistó xucla la mescla de benzina + oli + aire.
2n Temps
Fa l¡explosió i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Les màquines tèrmiques
  • Les Maquines Termiques
  • Màquines tèrmiques
  • Maquines Termiques
  • Centrals térmiques
  • Maquinas
  • Maquinados
  • Las maquinas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS