Método Interpretación

Páginas: 5 (1203 palabras) Publicado: 26 de agosto de 2013
Base
En un treball sobre l’actor l’important rau en el fet d’entendre on es
troben aquells conflictes, aquells problemes per tal de poder activar la
pròpia vida escènica amb l’objectiu d’assolir la solució als mateixos.
Els personatges en una obra gestionen moments de vida plens
d’obstacles amb l’objectiu primer de sobrepassar-los tot vivint-los a
través no del problema en si (que jaexisteix) sinó de la solució al
mateix. Això portarà el treball de l’actor a centrar-se en l’acció, en la
vida, en el moviment de les seves vides (veure punt l’Actor) per
sobreviure.

L’Actor
Ha de donar una Vida →

Física
Emocional
Verbal
Psicològica

Punts Importants a l’hora de treballar
• Adjectius→Sempre positius
Negatiu→Realista
Frívol→ Atractiu, Seductor
• L’Acció ens porta aanalitzar el comportament, els actes i per tant el
caràcter.
• Trobar les Accions que marquen el nostre comportament i discurs
dalt de l’escenari → Pensant amb el concepte Haightened Reality.
• Per tal de Fer Sentir al teu Partener...→...i per tant també al Públic
• Per tal d’aconseguir viure la Història
• Els Obstacles ens marquen com realitzem les nostres estratègies i
Accions i per tant ensapropen a qui som realment. Hi ha Obstacles
INTERIORS i Obstacles EXTERIORS.

RESUM
Què fa un actor?


Accions Físiques, Psicològiques, Emocionals i Verbals d’acord amb
els paràmetres d’una hipòtesis determinada (Personatge).

Quin és l’Objectiu determinat de les Accions de l’Actor?


Donar una Vida Física, Psicològica, Emocional i Verbal a l’esmentada
hipòtesis.

Peraconseguir què?


Per oferir al Públic una mostra del Comportament humà.

ACCIÓ

La condició activa de l’home és una de les característiques que el fa diferent
de totes les altres espècies. L’Acció origina l’home. L’acció no és només una
qüestió relacionada amb l’activitat física de l’home sinó que és creadora
d’humanitat. La principal industria de l’home és inventar-se i donar-se forma
a simateix, ja sigui conscient o inconscientment.
L’Acció no és una capacitat optativa dels homes, sinó una necessitat
essencial de la que en depèn la supervivència com a individus i com a
espècie.
Sartre va afirmar que estàvem condemnats a la llibertat, per tant a l’acció
davant les circumstàncies de la nostra vida.
L’Acció obre el camí del “personatge” en les circumstàncies donades dins
l’obra,ens indica qui és en la mesura en què podem aïllar-ne el seu
comportament (com gestiona la seva vida en un moment donat).
L’Acció respon a la forma d’un verb transitiu sota el qual podem activar-hi les
coordenades de vida psicològica, vida física, vida verbal i vida emocional.

L’ACTOR DAVANT L’ACCIÓ
Les Deu Preguntes
1. Qui sóc?

Personatge
Vida Física, Psicològica,Emocional i Verbal.
Característiques: ADJECTIUS (Positius)
Què porto sempre a les butxaques?

2. Quin és el meu SUPER-OBJECTIU?


Què és el que espero de la vida en relació amb mi mateix, amb
altra gent, etc...? (Com m’agradaria ser recordat al meu Epitafi)

3. Quin dia som?


De quin segle, any, estació de l’any, dia, hora, etc...?

4. A on estic?


Lloc: Personalització delsobjectes que m’envolten.

5. Quines són les meves circumstancies més immediates?


Quines Accions acabo de fer? D’on vinc?

6. Quines són les meves relacions?


Com i Què em fan sentir els Objectes i les Persones que
m’envolten?

7. Què necessito en aquest precís moment?
Què vull?
Objectius Immediats
De quan temps disposo per obtenir el que vull?

8. Què haig de combatreo superar per tal d’obtenir el que vull?


Obstacles : Interiors i Exteriors.

9. Com combatré o superaré aquests obstacles?
Què puc fer per tal d’obtenir el que vull?
Què és el que faig per a obtenir el que vull?
ACCIONS + ACTIVITATS: Verbs Transitius Positius.

10. Què em passarà si no obtinc el que vull?


Especula sobre les conseqüències que patirien el teu...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodos de interpretacion
  • Métodos de interpretación
  • Metodos De Interpretacion
  • Metodos de interpretacion
  • métodos de interpretación
  • metodos de interpretacion
  • METODOS DE INTERPRETACION
  • Metodos de interpretacion

OTRAS TAREAS POPULARES

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS